The hunt for the virus causing the 1918 influenza pandemic

The hunt for the virus causing the 1918 influenza pandemic and how it has informed science and preparedness for future pandemics. Jeffery Taubenberger (NIAID) and John Oxford (QMUL) spoke at The Norwegian Academy of Science and Letters as guests of our CAS project November 8th. You can watch a recording of their talks here The hunt for the virus causing the 1918 influenza pandemic – FilMet (oslomet.no) and also a pod-cast they did here: Part I: Reflections on a pandemic – Viten og snakkis (oslomet.no). Lisa Sattenspiel Tanner and Svenn-Erik Mamelund also did a follow-up podcast Part 2: Reflections on a pandemic – Viten og snakkis (oslomet.no)

Dødens skip – Kong Sverre. Hvorfor døde så mange av rekruttene ombord av spanskesyken i 1918?

Christina Stylegar Torjussen er masterstudent i historie ved Universitetet i Sør-Øst Norge (Ole Georg Mosen som hovedveileder) og har samtidig vært assosiert med PANSOC hvor hun også har hatt Mamelund som biveileder. Hun har jobbet med å finne ut mest mulig om soldatene og hvorfor det gikk så galt med mange av dem. Skipet var stasjonert i Horten og tok imot 500 rekrutter i oktober 1918. Snart var 158 av dem smittet. Av disse fikk halvparten lungebetennelse og 27% av dem døde. Andelen som døde var mye høyere enn i resten av samfunnet (som var 2% høsten 1918). I episoden forteller Torjussen også om hvordan det er å skrive masteroppgave ved siden av full lærerjobb, og litt om hvordan det er å være en del av PANSOC, et fremragende forskningsmiljø ved OsloMet.

Du kan lytte til podkasten her: Dødens skip – Kong Sverre. Hvorfor døde så mange av rekruttene ombord av spanskesyken i 1918? – Viten og snakkis (oslomet.no)

Portrett av kvinne med sjø i bakgrunnen.

New Podcast Interview

PANSOC co-leader Jessica Dimka recently recorded an episode of the Sausage of Science podcast from the Human Biology Association. The focus of the interview was her recent paper, co-authored with Lisa Sattenspiel of the University of Missouri, titled “’We didn’t get much schooling because we were fishing all the time’: Potential impacts of irregular school attendance on the spread of epidemics.”

Listen to the podcast: https://soundcloud.com/humanbiologyassociation/sos-151-modeling-a-pandemic-with-dr-jessica-dimka

Read the paper: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajhb.23578

Is there a relationship between obesity and COVID19?

The answer to this question and more is given in a new Viten & Snakkis podcast by Margarida Pereira in a conversation with Carla Hughes (both at PANSOC).

In the following link Is there a relationship between obesity and COVID-19? – Viten og snakkis (oslomet.no), you can also find four other episodes about pandemics by other PANSOC members including S-E Mamelund, Vibeke Narverud Nyborg, Carla Hughes and Lara Steinmetz.

fat stomach

Mamelund deltaker i vaksinebloggens podkastserie

Det er nå litt over to år siden covid-19 pandemien startet i form noen få tilfeller av lungebetennelse i Wuhan desember 2019, før SARS-CoV-2 viruset spredde seg til resten av verden. Vi har hatt to år med pandemi og smittevern, og har hatt fokus på smittetall og dødsfall. Det er lett å tenke at vi har vært gjennom noe helt unikt, men pandemier er ikke noe nytt. I denne episoden deltar senterleder Svenn-Erik Mamelund og prater om covid-19 i forhold til tidligere pandemier. Vi er spesielt innom spanskesyken, tar for oss hvordan sosiale forksjeller kan påvirke risiko for sykdom og død og om vi kan si noe om hvordan covid-19 pandemien vil utvikle seg fremover. Medvirkende er også Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

Episode 25 – Pandemier og samfunn | Vaksinebloggen