Ny Viten og Snakkis podkast om tilfredshet med livet under Korona

Nan Zou Bakkeli har pratet med Jeff Lugowe om Hvilke grupper i Norge er mest tilfreds med livet? – Viten og snakkis (oslomet.no)

portrait of researcher Nan Bakkeli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *