Mamelund deltaker i vaksinebloggens podkastserie

Det er nå litt over to år siden covid-19 pandemien startet i form noen få tilfeller av lungebetennelse i Wuhan desember 2019, før SARS-CoV-2 viruset spredde seg til resten av verden. Vi har hatt to år med pandemi og smittevern, og har hatt fokus på smittetall og dødsfall. Det er lett å tenke at vi har vært gjennom noe helt unikt, men pandemier er ikke noe nytt. I denne episoden deltar senterleder Svenn-Erik Mamelund og prater om covid-19 i forhold til tidligere pandemier. Vi er spesielt innom spanskesyken, tar for oss hvordan sosiale forksjeller kan påvirke risiko for sykdom og død og om vi kan si noe om hvordan covid-19 pandemien vil utvikle seg fremover. Medvirkende er også Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

Episode 25 – Pandemier og samfunn | Vaksinebloggen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *