Blir det en korona-babyboom?

Blir det en korona-babyboom?

Senterlederen har skrevet ny spalte i Morgenbladet og spør Blir det en korona-babyboom? – Morgenbladet. Hvordan COVID-19 kan ha påvirket frukbarhet er dessuten et spørsmål som FN også er opptatt av. Mamelund er invitert til et webinar10-11 mai (United Nations Population Division Expert Group Meeting on the Impact of the COVID-19 Pandemic on Fertility) og vil gi et innlegg om hvordan Spanskesyken påvirket fruktbarheten i årene 1918-1920.