Dataspill som inngang til skriving om språk

Denne bloggen ble brukt i et prosjekt til å legge ut materiale som skulle brukes i en skoleklasses grammatikkundervisning. Elevene arbeida med grammatikk gjennom dataspill. Deretter skrev elevene fagtekster om eget språk. Opplegget går over fem undervisingsganger. Det er omtalt og en del av datagrunnlaget i boka Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom, 2. utgave 2017 (Vibeke Bjarnø, Mette Elisabeth Nergård og Finn Aarsæther).