Gang 2

Mer om ordklasser og setningsledd

Litt grammatikkhjelp, repetisjon av hvilken ordklasser som er hva, se her: http://www.tekstlab.uio.no/grei/spill/spill-wordfall-green.html#wordfallgramhjelp

Spill:

3. Wordfall (Ordfall): I dette spillet skal du få substantiver, verb og andre ord til å falle på plass i riktig felt. Spillet ligner litt på ”Tetris” som du kanskje har spilt før? En setning kommer opp øverst på skjermen. Ett og ett ord begynner å falle nedover. Du skal ved hjelp av piltastene passe på at ordene faller ned i riktig ordklasse. Hvis ikke ordene plasseres riktig, vokser det en murvegg opp, som gjør at du får mindre og mindre tid å plassere ordene på riktig ordklasse. Trykk på “Play” for å begynne:
http://beta.visl.sdu.dk/visl/nor/edutainment/games/wordfall.php

4. Syntris: Dette spillet er også litt Terrisaktig. I Syntris skal du få setningsleddene til å falle på plass. Du får en setning som blir delt opp i de riktige setningsledda. Deretter kommer det en boks ned fra himmelen. Boksen inneholder navna på fire setningsledd. Du skal nå flytte boksen og omrokkere setningsleddnavna slik at ett av dem passer til ett av setningsleddene under.Trykk på “Play” for å begynne: http://beta.visl.sdu.dk/visl/nor/edutainment/games/syntris.php

5. Paintbox (Malerskrinet): I dette  spillet skal du male substantiver, verb og andre ord med farger fra et malerskrin. Hver ordklasse har sin egen farge, og målet er derfor å fargelegge alle ordene i en setning med riktig farge. for å fargelegge et ord, klikker du på den riktige fargen på paletten, så klikker du på det ordet som tilhører fargens ordklasse. I denne utprøvinga skal du velge fra hele punkt 1.2 (øverst på denne siden): http://beta.visl.sdu.dk/visl/nor/edutainment/games/paintbox.php?autoCorp=ebm#5