Gang 3

Ordklasser og setningsledd Spill: SpaceRescue (Redningsaksjon i rommet): Du skal i dette spillet redde ord og setningsledd fra skumle romvesener. I spillet kommer det en setning opp på skjermen. Hvert av ordene i setningen voktes av en slem blekksprut. Du skal frigjøre de ulike setningsleddene og gi dem navn. Spillet består av tre stadier. Du kan lese mer om spillets tre stadier her: http://www.tekstlab.uio.no/grei/spill/spill-spacerescue-green.html

SPC (Space bar): Fyr av laserpistolen med mellomromstasten
A (Ascend): Flytt markøren oppover listen av funksjonskoder
S (Send): Send korrekt funksjonskode til redningsskipet
D (Descend): Flytt den røde markøren nedover listen med funksjonskoder
R (Rescue): Send inn redningsskip

Trykk på “Play” for å spille: http://beta.visl.sdu.dk/visl/nor/edutainment/games/spacerescue.php