Gang 1

Ordklasser og setningsledd
 Ordklasser i spillene:

n = substantiv v = verb pron = pronomen adj = adjektiv
adv = adverb prep = preposisjon sbu = subjunksjon
det = determinativ conj = konjunksjon intj = interjeksjon

Litt mer grammatikkhjelp med eksempler på ordklasser, se her: http://www.tekstlab.uio.no/grei/spill/spill-wordfall-green.html#wordfallgramhjelp

Spill:
1. Shooting Gallery
: Her må du kunne alle ordklassene – skyt på den ordklassen det spørres etter. Du kan skyte med venstreknappen på musa. Du skal finne en og en ordklasse. Prøv spillet flere ganger. For å starte trykker du på “Play”, så F2: http://beta.visl.sdu.dk/visl/nor/edutainment/games/shoot.php

  • Trykk på “Game” – “Word classes” – Velg så først “Nouns & Verbs” (substantiv og verb) – spill litt.
  • Senere prøver dere de andre ordklassene i denne rekkefølgen: “Major” (substantiver, verb, adjektiv og adverb), “Minor” (pronomen, konjunksjoner, subjunksjoner, preposisjoner, determinativ = bestemmerord) og “All” (alle ordklassene).

2. Labyrinth: Her skal du føre en pelsball gjennom en labyrint. Du bruker piltastene på tastaturet. Du skal lede pelsballen til den ordklassen som er markert  i setningen øverst. Du kan gå gjennom de grå steinene og rett på riktig ordklasse. Du kan ikke gå der du har gått tidligere. Trykk på “Play”: http://beta.visl.sdu.dk/visl/nor/edutainment/games/labyrinth.php