Undervisningsopplegg

[Presentasjon: ordklasser | setningsledd | Figur ordklasser-setningsledd]

Gang 1: Intro prosjektet, Fylle ut VØL-skjema, grammatikkundervisning, teste ut grammatikkspill – fylle inn skjema. Lekse etter gang 1.

LENKER FRA HER OG NEDOVER ER FORELØBIG IKKE OPPDATERT – VB 23.12.2020

Gang 2: Grammatikkundervisning, teste ut grammatikkspill – fylle inn skjema. [Ordklasser | Setningsledd | Lekse til Gang 3 | Revidert lekse til Gang 3 | Forkortelser ordklasser | Forkortelser setningsledd]

Gang 3: Starter vi med en pronomenrap? Grammatikkundervisning, teste ut grammatikkspill – fylle inn skjema. [Figur verbets tider|Setningsleddanalyse]

Gang 4: Litt om Fraser og verbets tider. Nettsøk og oppstart med skriving av fagtekst om språk [Verbets tider|Fraser|Eksempler sammenligne ulike språk] Oppgaven og det vi skal gjøre på denne økta finnes under “Gang 4“]. Hvis mer tid: Repetisjon og bruk av grammatikkspill som er testet på de foregående gangene.

Gang 5: Tekstproduksjon og presentasjon av de ulike språkene i klassen.

Dokumentasjon: Mettes kronikk i Utdanningsnytt “Når klasserommet er Babels tårn om flerspråklighet som ressurs“:

https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2010/november/nar-klasserommet-er-babels-tarn-om-flerspraklighet-som-ressurs/