VISL

I dette prosjektet tester vi ut og evaluerer grammatikkspill utviklet i regi av VISL. Visual Interactive Syntax Learning (VISL), er utviklet ved Syddansk Universitet i Odense, og er gratis tilgjengelig på Internett. Tilbudet finnes på 26 språk, og den norske delen har sin egen inngangsportal gjennom GREI-sidene (Tekstlaboratoriet. UiO). Du kan finne mer ut på følgende nettsider: http://www.tekstlab.uio.no/grei/