Om prosjektet

Dette er en prosjektblogg for prosjektet: Grammatikk og dataspill.

Den ble utvikla når Mette Elisabeth Nergård og Vibeke Bjarnø skulle ta over en klasse og gjennomføre prosjektet. Prosjektet og bloggen er omtalt i den vitenskapelige antologien Språklig mangfold og læring. Didaktikk for det flerspråklige klasserom (Bjarnø, Nergård og Aarsæther 2013, ny utgave i 2017).

Brukerne av boka har etterspurt innholdet i bloggen som lå på en gammel nedlagt server. Innholdet er derfor flyttet hit til OsloMet sin nye bloggserver. Den opprinnelige bloggen hadde noen ekstra sider, blant annet en side med lenke til et skjema som elevene skulle fylle ut for å vurdere spillene som ble brukt i undervisninga (kan enkelt lages f.eks. i GoogleDocs eller i andre verktøy). Samt andre passordbeskytta elevsider.

 

Vibeke Bjarnø (vibekebAToslomet.no) og Mette Elisabeth Nergård (metteneAToslomet.no)
Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet.