By-gate-vegg og objekttegning

Jeg forsker på nye forbudte/anonyme/skaptegneres/ tegne-kategorier: som del av bydesign, som gate-vegg-fortau- objekter på metall eller mur, på tekniske objekter i by og natur, skog og park og asfalt-sted. Forskningsinteressen springer ut i fra tegning som fag, som kulturbetinget måte å sette spor med opprinnelse i bilder i berg, land-art, spor i form av ristninger i svaberg, groper på steiner (skålgroper) og andre spor og streker satt i ulike paradigmer og sammenhenger over hele verden.

Kategoriene jeg har funnet deles i undergrupper: budskap-tegning, væren i verden-tegning, design objekt-tegning og store bildekomposisjoner. Min forskning handler altså om å identifisere samtidens variasjoner i tegning, steder i endrer og designet de påvirker og blir del av. Med begrepet design – objekt-tegning menes tegning på søplebøtter, el-skap, takrenner ol. Med budskap-tegning menes politiske budskap eller menings-skaping via streker og symboler (jf. Fønnebø, 2021. s. 150-152). Det handler om væren i verden-tegninger og motivene kan være figurer, ansikter, skikkelser som kombineres med skrift i form av utrop, med tung mening eller klare tegn og symboler. Dette er grupperinger jeg stadig utvider og videreutvikler etterhvert som jeg i rollen som i a-r-t -ograf utvider min innsikt.