By-gate-vegg og objekttegning

Eksempler fra nye tegnekategorier: bydesign, gate-vegg-objekter på metall eller mur, på tekniske objekter i by og natur, sted.

Kategoeriene deles i undergrupper: budskap-tegning, væren i verden-tegning, design objekt-tegning og store bildekomposisjoner. Min forskning handler altså om å identifisere samtidens variasjoner i tegning, steder i endrer og designet de påvirker og blir del av. Med begrepet design – objekt-tegning menes tegning på søplebøtter, el-skap, takrenner ol. Med budskaptegning menes politiske budskap eller meningsskaping via streker og symboler. væren i verden-tegninger kan være figurer,ansikter, skikkelser som kombineres med skrift; utrop, mening eller symboler. Dette er grupperinger jeg stadig utvider og videreutvikler.