Tegning er mer enn å tegne

Det skjer mye på forskningsområdet innen det å tegne sammen, som min bok fra 2019 het, den var rettet i hovedsak mot barnehage, men det å anvende tegning i kommunikasjon, handler om mye mer, det kan handle om å «snakke» med alle aldre og det kan handle om spor i ulike sammenhenger. I den sammenheng minner jeg om følgende på som ble publisert tilknyttet utdanningsforskning. https://utdanningsforskning.no/artikler/2019/slik-kan-tegning-styrke-kreativiteten/ I Covid-19 nedstengningen er det utført mange måter å kommunisere med eldre på der tegning på vinduet på hver side, kan utgjøre det å kommunisere og skape glede via speiling. Dette og mye mer skjer på tegnefeltet og jeg vil også benytte anledningen til å nevne et kapittel jeg har skrevet i en ny bok som komemr i mai-juni 2021 om Barn i by – der jeg skriver om det å bære var for skapingsmiljøer i byen. https://www.universitetsforlaget.no/barn-i-by

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *