Papirprosjekter

Researching with materials to cultivate an ecology of practice in early childhood education

refleksjoner etter Kelly Bouchers workshop 31.10.18

ved førstelektor i kunst & håndverk Bente Fønnebø, fonnebo@oslomet.no

Intro: Materialer kommer fra et sted- tenker vi over det? At materialene har en fortid som noe annet? Hvilke diskurser om materialer pågår i barnehagen? Når vi kjøper inn varer fra kataloger, hvilke tanker har vi da? Produseres noen materialer i undertrykkende fabrikker som utbytter fattige arbeidere? Og hva skjer med om vi kroppslig undersøker hva materialer gjør, ikke hva vi gjør med materialer?

Spørsmålene var mange i møte med eksperimenterende papirworkshop.  Hvilke bærekraftige valg kan vi foreta ved å vite noe om produksjonen og ved å velge gjenbruksmaterialer eller naturmaterialer? Kelly Boucher stilte mange etiske spørsmål omkring materialer før hun tok oss med på kroppslig og mental utforskning av papir. Fordelt på gulvet mellom oss lå det tynne lyse gjennomsiktige lette, luftige, vridde, tunge, tette stimler, store hvite tette flate flak, harde tunge små tykke papir. Det spørrende fulgte oss inn i papirutforskning.

Hvordan kan materialer gis større forståelse som aktive og formende i seg selv, i kraft av materialenes egenskaper som lette, tunge, tette, åpne, som gir deg lyd og kroppslige erfaringer? Dette spørsmålet fulgte meg underveis i Bouchers utfordrende spørsmål knyttet til vårt forhold til materialer som aktive i seg selv. Glimt fra Kelly Bouchers workshop 31.10.18, viser hvordan studenter og lærer ved Fordypning i ledelse av kunst, håndverk og kultur undersøkte hvordan PAPIR snakker, påvirker, virker på kropp og sinn.

 Kellys utfordrende spørsmål knyttet til materialforståelse og forskerne Nina Odegard, Ann-Hege Waterhouse og Karin Fajerson deltagelse og innspill skapte student-refleksjonene i etterkant om hva materialer gjør, ikke hva vi gjør med materialer. Workshop skapte nye impulser inn i neste oppdrag SVEV med tekstile materialer.