Publikasjoner

Illustrert med egne foto, modeller/figurer og tegninger

Vitenskapelige monografier

Fønnebø, B. (Oppl 2, 2021, 2019) Å tegne sammen.Cappelen Damm Akademisk. (2021 utg. med stikkordregister)

Fønnebø, B. (2. utg. 2022, 2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen: de yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. 310 foto. 287 sider.

Kapitler i vitenskapelige antologier

Fønnebø, B. (2021). Skapingsmiljøer i by og bynære strøk- meningsforhandling og endringsmuligheter i statiske eller dynamiske bybarnehager. I K. A. Wittersø -Jørgensen og U. Vik (Red.) Barn i by – natur, helse og bevegelse  i by og bynære strøk. Universitetsforlaget.

Fønnebø, B. (2012). Forming som jazzete improviserende bevegelser. I A. M. Otterstad og N. Rossholt. (Red.) Barnehagelærerutdanningens kompleksitet: bevegelse i faglige perspektiver (s.189 –214). Universitetsforlaget

Redaktør i antologier

Fønnebø, B., Johnsen-Swart, A-L. og Somby, H.M. (Red.) (2023). Samiske stemmer i skolen. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, B. Jernberg, U. og Johnsen-Swart, A-L. J. (Red.) (2021). Samiske stemmer i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø. B. (2021). Innledning, samt Kap. 7, 10, 17. I Fønnebø, B Jernberg, U. og Johnsen-Swart, A-L. J. (Red.)(2021). Samiske stemmer i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, B. og Jernberg, U. (2018, utg. 2.). Barnehagens rammeplan i praksis- ledelse, omsorg og kompleksitet. Cappelen Damm Akademisk.

Vitenskapelig artikkel i internasjonalt tidsskrift                                          

Fønnebø, B og Rolfsen, C. N. (2017). Changing Areas, Spaces and Places in Kindergartens for More Playing, Learning and Exploration. Journal of the European Teacher Education Network, 12, 105–117. http://jeten-online.org/index.php/jeten/article/view/124 

Artikler i vitenskapelig arkeologisk tidsskrift

Fønnebø, B. Tegner. (2015) Rekonstruert keramikk-kar og fem randskår før-romersk jernalder fra Tvistein, Figur 7a., b. s. 74 – 75. Arkeologiske tegninger: I Prof. Egil Mikkelsen (2015) Hus fra før-romersk jernalder i Østfold.Viking. Norwegian Archaeological Society. UiO. (LXXVIII) 63-94

Fønnebø, B.(2010) Det meningsbærende skipsstedet: eidet der båten måtte på land. Nicolay Arkeologisk tidsskrift, Universitetet i Oslo. (110) 52-59. Lastet ned 05.02.2022: http://www.nicolaytidsskrift.no/?page_id=155

Vitenskapelig artikkel i nasjonalt tidsskrift

Fønnebø, B. & Rolfsen, C. N. (2014). Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen. (7) 1-11. Oslo: Nordisk Barnehageforskning. Journal of Nordic Early Childhood Education Research. Lastet ned 15.02. 2022: http://dx.doi.org/10.7577/nbf.742                 

Internasjonale konferansebidrag

Fønnebø, B. (2016, 16.05) Tell me! Drawing as bodily learning process, drawing workshop Tigs certificate: Art Education. European Teacher Education Network Conference, 2016. Setubal, Portugal

Fønnebø, B. & Rolfsen, C. N. (2016, 14.05) Better use of areas, spaces and places in the kindergarten to creative play, learning and exploration. Tigs certificate: Urban Education. Paper presentert på European Teacher Education Network Conference, 2016. Setubal, Portugal.

Fønnebø, B., Bårdsen, Å. (2016, 03.05 & 23.06) Helsefremmende praksiser i barnehagen: Fagseminar med forsker, forfatter og barnehagelærer Alice Kjær knyttet til Reggio Emilia: Børnehuset Tiziana. Aalborg: Danmark.

Fønnebø, B. (2015, 01.11.) Sølefortellinger: de yngste barns kroppslige uttrykk. Paper, HiOA. Forskerseminar om mangfold og inkludering. Italia: Det Norske institutt i Roma.

Nasjonale konferansebidrag

Fønnebø, B. (2022, 24.01). Nasjonal konferanse for kunst og håndverk i UH-sektoren. Tegningens tegnefilosofiske aspekter. Godkjent vitenskapelig paper, foredrag og digital workshop.

Fønnebø, B. (2021, 14.10). Personalets stedsforståelse og barns steds-identitet. Godkjent vitenskapelig paper. Barneliv og profesjonsutøvelse, 8. konferanse: Barn og unge på tvers. OsloMet.

Fønnebø, B. (2015, 17.06) Helsefremmende praksiser i barnehagen: komplekse bevegelser i forming. Paper presentert på fagseminar: Såkornprosjekt: Helsefremmende og forebyggende fysioterapiprosjekt i barnehager i Tromsø. Fakultet forforebyggende fysioterapi, Tromsø: Norges Arktiske Universitet.

Fønnebø, B. og Rolfsen, C. N. (2014, 25. 09.) Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen: vilkår og reguleringer. Presentert, publisert på Utdanningsdirektoratets nasjonale årskonferanse: Fremtidsrettede læringsarenaer om barnehage og skole.  Bergen. Publisert 25.09 på: https://www.utdanningsforbundet.no

Fønnebø, B. (2011, 27.10, 19.09). Childrens sosial participation and creative transformation in changing places and spaces. Presentert, Barn og rom Conference, HIOA. publisert: https://barnehagerom.files.wordpress.com/2011/12/fonnebo-rolfsen-221011-ny-utg220612.pdf

Artikler i lokalhistorisk tidsskrift

Fønnebø, B. (2021). Oluf Robert Fønnebø og Helge Ingstad – Motstandsnettverk i Uvdal 1940-1043 Langs Lågen: natur og kultur fra Larvik til Vidda, Langs Lågen DA, Årbok 2021.

Fønnebø, B. (2021). Johan Mikal Zarissen og sønnene Anders og Martin samt Jomafjellslektens innsats i Opdal Renkompani, Del IIIO. A Helleberg og D. Kristoffersen, (2019) Langs Lågen: natur og kultur fra Larvik til Vidda, Langs Lågen DA, Årbok 2021.

Fønnebø, B. (2020).Sørsamenes innsats som gjetere i Opdal Renkompani belyst gjennom samtaler med noen etterkommere Del II. I O. A Helleberg og D. Kristoffersen, (2020). Langs Lågen: natur og kultur fra Larvik til Vidda, Langs Lågen DA, Årbok 2020, (42) s. 94 -104

Fønnebø, B. (2019). Sørsamen og gjeter Nils Olsen Kants liv i Uvdal fra 1890-1930. Del I.O. A Helleberg og D. Kristoffersen, (2019) Langs Lågen: natur og kultur fra Larvik til Vidda, Langs Lågen DA, Årbok 2019. (41):91-98

Kapitler, redaktør, konsulent i fag – og lærebøker

Fønnebø, B.(2016) Fra fascinasjon til fordypelse når barn viser vei. I A. Kjær, Prosjektarbeid i barnehagen: fra fasinasjon til fordypelse. (s.11-13). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, B.(2015) Barnivalen i et jazzhjerte. I Norseth, P. (red.) Grønli, W, Hoff, K. G. og Sand, A.(2015) Jazz på trass: Kongsberg jazzfestival gjennom 50 år 1964-2014. (s.78-82). Hvittingfoss: Vines as.

Fønnebø, B. (konsulent, forf.) (2003) Det første inntrykket, Reggio i Norge. I T. Jonstoij, & Å. Tolgroven. (2003) Hundre måter å tenke – om Reggio Emilias pedagogiske filosofi. (4 – 19,74 – 85) Oslo: N. W. Damm & Søn. Fagfellevurdert.

Fønnebø, B. (redaktør, forf.) (2011). Smådøl gjennom tidene. Fløtning, ferdsel, seterliv og næring. Nore og Uvdal kommune. Kap.4,5,13. Rødberg: Reklamemakeriet.

Artikler i nasjonale barnehagefaglige tidsskrifter

Fønnebø, B. (2020). Tid nok til fordypelse, Barnehagefolk (4/2020) Pedagogisk Forum. 3/20) s. 40-43.

Fønnebø, B.(2015) Kunstneriske hendelser 2: Plant brudd, Verktøykassa: inspirasjon og ideer til barnehagen. Pedagogisk Forum. Habitus Forlag. (2): 29 – 32.      

Fønnebø, B.(2015) Kunstneriske hendelser 3: Nygåere i farta, Verktøykassa: inspirasjon og ideer til barnehagen. Pedagogisk Forum. Habitus forlag. (3):28 – 33.                         

Fønnebø, B. (2015). Kunstneriske hendelser 4: Sølefortellinger. De yngste barns uttrykk. Verktøykassa – inspirasjon og ideer til barnehagen. Habitus Forlag. Pedagogisk Forum. (4): 29 -37.           

Fønnebø, B., & Rolfsen, C. N. (2012). Barns yndlingsteder og ubrukte arealer i barnehagen. Første steg,(2), 16-21.

Fønnebø, B. (2005) Gammeldags om forming: en rammeplan 15 år tilbake i visjon og formuleringer. I Barnehagefolk. Pedagogisk Forum. (4) 7-9.

Fønnebø, B.(2004) Tegnelek med de minste. Verktøykassa: inspirasjon og ideer til barnehagen. Pedagogisk Forum. (3) 20-21.

Fønnebø, B.(2001) Lek med strek i sort og hvitt. Verktøykassa: inspirasjon og ideer til barnehagen. Pedagogisk Forum. (2) 7-11.

Fønnebø, B.(2002) Storbybarnehagen, mangfold og muligheter. Verktøykassa: Inspirasjon og ideer til barnehagen, Pedagogisk Forum (5) 26-32. 

Fønnebø, B.(2002) Eksamen i barnehagen: Forming fordypning, HIO endrer rom i barnehagen. Verktøykassa: inspirasjon og ideer til barnehagen. Pedagogisk Forum. (2) 26 -31.

Kronikker (2004-2023)

Fønnebø, B. & Johnsen-Swart, A. L. (2022, 06.02). Det er ikke nok å fargelegge flagg og spise reinkjøtt. Debatt: Det er store utfordringer i å inkludere og formidle til norske barn kunnskap om det samiske i hverdagen i norske barnehager. Utdanningsnytt.

Fønnebø, B. (2021) Barnas mentale helse under coronakrisen- Vi heier på barnehagepersonalet og lærere. Kronikk. https://www.barnehage.no/kronikk/barns-mentale-helse-under-koronakrisa–vi-heier-pa-barnehagepersonale-og-laerere/140529

Fønnebø, B. & Johnsen-Swart, A. L. (2021, 23.11).Det er ikke nok å fargelegge flagg og spise reinkjøtt. Debatt: Det er store utfordringer i å inkludere og formidle til norske barn kunnskap om det samiske i hverdagen i norske barnehager. Utdanningsnytt.

Fønnebø, B. (2010, 19.07) Barna i jazzfestivalen. Kronikk. Laagendalsposten, Meninger, s. 8-9

Fønnebø, B (2010, 30.03). Barnefiendtlige barnehager? Kronikk. Dagsavisen. s. 4. Hentet 05.04.2010 fra http://www.dagsavisen.no/meninger/artivle478019.ece?status=showall

Fønnebø, B. (2010) Barnehager for mennesker, kritisk blikk på barnehagearkitektur. Aftenposten. fra  http://www.aftenposten.no/

Fønnebø, B.(2006) Ny rammeplan for barnehagen: la det bli et barnehageløft! Kronikk. Utdanning. Utdanningsforbundet. (10) 66-69. Lastet ned 05.08.2016  https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2006/mai/ny-rammeplanen-for-barnehagen–et-barnehageloft/

Fønnebø, B. (2004, 24.07) Med fortida i hånden: å formidle lokalhistorie til barn. Kronikk. Laagendalsposten. s.16-17.

Intervjuer, omtaler og presentasjoner i media, tidsskrifter & dagspresse  

Kastet, A. M. (2023, 08.03). Hva forsto barn egentlig av korona-pandemien? Forskere undersøkte barnetegninger
Vi kan lære mye ved å studere hvordan barn tegner, mener forsker.
intervju med Fønnebø: https://www.forskning.no/barn-covid19-kunst/hva-forsto-barn-egentlig-av-korona-pandemien-forskere-undersokte-barnetegninger/2163743

Fjørtoft, B. (2020). Fagsnakk med Bente Fønnebø på Barnehageforum: intervju: https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=6242

Aamli, K. Slik kan tegning styrke kreativiteten  https://utdanningsforskning.no/artikler/slik-kan-tegning-styrke-kreativiteten/ 

Østlandssendingen NRK Vi må tørre å tegne mer og kvitte oss med tegneangst» Radiointervju 04.06. NRK P1+ 6.06. 2019 https://radio.nrk.no/sok?q=Bente%20F%C3%B8nneb%C3%B8

Pettersen, R. (2015). Lekende forming. Verktøykassa: inspirasjon og ideer til barnehagen. Pedagogisk Forum. Habitus forlag. (1) 29 -32                                                                     

Aamli K.(2014, 19.02). Se arealene på en ny måte. Høyskolenytt. Lastet ned 01.07.2016 fra http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/Se-arealene-paa-en-ny-maate 

Aamli, K. (2014, 28.3) Barn lager nye rom. Små grep gir mer sprell i barnehagen. Publisering: intervju med forskerne Bente Fønnebø & Christian N. Rolfsen. Lastet ned 05.08. 2016 http://forskning.no/barn-og-ungdom-skole-og-utdanning/2014/03/barn-lager-nye-rom

Aamli K. (2014, 01.10) De yngstes kunstneriske formspråk: Ny bok om kunstfag som del av danning og omsorg i barnehage og utdanning Publisert: 2014. Lastet ned 01.07.2016 http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2014/De-yngstes-kunstneriske-formspraak 

Jensen, T. (2011, 25.05) Viser illustrasjoner: på Høyskolen i Oslo. Visualisering av læreboka i høyere utdanning. Intervju med kunstneren Bente Fønnebø. Hentet fra Laagendalsposten 25.05. http://www.laagendalsposten.no/nyheter/livsglad-kunstner/s/2-2.1601-1.235824

Jensen, T. (2010, 23.05) Fra jeger til bonde: kulturskatt fra Nore og Uvdal. Intervju med arkeolog Bente Fønnebø s. 18 – 20. Lastet ned fra Laagendalsposten 23.05. 2010 http://www.laagendalsposten.no/sok/?q=bente+Fønnebø

Hermansen, K.W. (2009, 31.03) Bronsealder. Intervju. Lastet ned 05.08.2016 http://www.laagendalsposten.no/nyheter/nye-bronsealderfunn/s/2-2.1601-1.2466731

Hermansen, K.W. (2009, 31.03) Nye bronsealder-funn, stor menneskelig virksomhet langs Lågen i oldtiden – Intervju om masteroppgaven om bergkunst, 31.03.I  LPs. 1, 6 -7)

Solbakken, C. (2006, 03.05.) Med kunstnerisk vri på forskning. (s. 8). Intervju med tegner Bente Fønnebø og prof. Thorleif Lund om samarbeidet tilknyttet boken Forskningsprosessen. Hentet 03.05. 2006 fra Akershus Amtstidende. http://www.amta.no/  Christensen, T. B. (2003, 09.12.)

Steinalder på utstilling. Intervju. Lastet ned 05.08.2016. http://www.amta.no/nyheter/steinalderen-pa-utstilling/s/1-31-816186

Fladberg, K. L. (2002, 23.04.) Byttet ut eksamen med det virkelige liv: ga flerkulturell barnehage ny identitet (s. 14 -15). Intervju Bente Fønnebø: leder Fordypning i Forming, Høyskolen i Oslo og Akershus. Hentet 23.04.2002 http://www.dagsavisen.no/

Fredriksen, B. (1999, 24.07) Livsglad kunstner. Ukens portrett: Kongsberg. Laagendalsposten. http://www.laagendalsposten.no/sok/?q=bente+Fønnebø

Romstad, K. B. (1992, 01.12) Sorgbilder. s.1, 9. Anmeldelse intervju: Sorgarbeid: Akershus Kunstnersenter. Akershus Amtstidende, hentet 01.12.92 fra http://www.amta.no/

Kunstnerisk produksjon

Fønnebø, B. (2021). Mai på Galleri Vanntårnet. Kollektivutstilling. Nesodden Kunstforening, 8 – 24 mai.2021.

Fønnebø, B. (2016) Blikk. Separatutstilling. Hellviktangen Galleri & Kafe. Nesodden

Fønnebø, B. regi, film & foto (2016, 16. 05). My Mongolia: bodily drawing as transfers, Displacements and movements. Norge: Filmens Hus. Publisert: Art Education, European Teather Education Network (ETEN) Conference, 16.05.  Setubal, Portugal.

Fønnebø, B. (2016, 01.05-05.06) BLIKK, separatutstilling. Tegneworkshop, Nesoddtangen: Hellviktangen: Galleri & Kunstkafe. http://hellviktangen.no/event/workshop-tegning-barn-bente-fonnebo-gratis/ Kurator Eva Berland, juryert.

Fønnebø, B. & Faleide, K-B. (2014, 17-26.01) Elementer. Oslo: Galleriverkstedet G, Oslo

Fønnebø, B. (2014, 01.10-01.11) Poesi: lyder i stillhet: tegninger i utvalg. Separatutstilling: Læringssenteret, P 48, HiOA.

Fønnebø, B. (2011,05.05 -20.06) Barn og unges læringsmiljø – visualisering av fagbøker i høyere utdanning. Separatutstilling: Månedens illustratør & forfatter, Læringssenteret, Innkjøpt tegning av HiOA: diplom for avgangsstudenter, BLU, P 48. HiOA.

Fønnebø, B. (2005, 2006, 2007) 12 tegninger, Norsk tegnerfestival. Drøbak: Varmebadet, Tegnerforbundet. Juryerte utstillinger.

Fønnebø, B (2006) Jubileumsutstilling: fire tegninger. Oslo: Tegnerforbundets Galleri, Rådhusgt. 19. Juryert, antatt.

Fønnebø, B.(1992) Sorgarbeid. Separatutstilling tegning. Strømmen: Akershus Kunstnersenter. (Jf. Sorgbilder, anmeldelse og intervju med kunstneren s. 1, 9. Drøbak: Akershus Amtstidende 01.12.1992) Juryert.

Fønnebø, B.(1990) Poesi. Kulltegning. Oslo: Statens høstutstilling. Antatt

Fønnebø, B. (1988, 29.06-03.07) Festivalkunstner: Kort, plakat & design jazzportretter: Sun Ra, Radka Toneff, Michal Petrucciani. Kongsberg: Kongsberg internasjonale jazzfestival.                                                        

Kunstnerisk utviklingsarbeider og produksjon (illustrasjon, tegning & bokdesign i utvalg)

Fønnebø, B. tegner (2021) Forside/omslag. Barn og unges læringsmiljø. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Fønnebø, B. (2020) 6 litografier innkjøpt av kunstutvalg, OsloMet.

Fønnebø, B. tegner (2014) 28 tegninger og design/tegning omslag. I M. Hauger. Lyder i stillhet. (s. 9 – 91) Sandnes: Publica Bok.

Fønnebø, B. tegner, bokdesign (2010). Omslag, 47 tegninger, 13 helside kapitteltegninger. I R. Haugen. (red) (2008) Barn og unges læringsmiljø 4: med vekt på lærevansker. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Et utvalg tegninger fra serien 1 – 4 i mappe

Fønnebø, B. tegner, bokdesign (2008). Omslag, 58 tegninger, 13 helside kapitteltegninger. I R. Haugen. (red) (2008) Barn og unges læringsmiljø 3: med vekt på sosiale og emosjonelle vansker. Kristiansand: Høyskoleforlaget.   

Fønnebø, B. tegner, bokdesigner (2006) Omslag, 34 tegninger, 6 helside kapitteldesign. I R. Haugen. (red) (2006) Barn og unges læringsmiljø 2: med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet. Kristiansand: Høyskoleforlaget.                                             

Fønnebø, B. tegner, bokdesigner (2006) Omslag, 46 tegninger, 10 helside kapitteldesign. I R. Haugen. (red) (2006) Barn og unges læringsmiljø 1: Grunnleggende prosesser i læring og utvikling. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 

Fønnebø, B. tegner, bokdesigner (2006) Design & ide 13 helsides kapitteldesign, 27 vingnett-figurer. I T. Lund & R. Haugen (2006) Forskningsprosessen: metodebok for forskning. Oslo: Unipub forlag.                                                                   

Fønnebø, B. tegner (2006). I I. Sandemose, & L. Kolsrud (Red.) Tegnerforbundet 90 år Medlemskatalog, 2006, Oslo: Signatur as. (s.102- 103) 

Fønnebø, B. tegner (2005,). I B. I. Berg (2005) Glemte mennesker, Historiebok om bergmannslekten Brattberg 1742-1812, Kongsberg: Novus forlag og Norsk Bergverksmuseum. s. 155-156.

Fønnebø, B. tegner (2004) 6 tegninger. I I. K. Kongsgaard & T. E. Strøm. (Red.) Norsk Illustrasjon, 2004. Oslo: Grafisk design, Illustrasjon, Animasjonsdesign, Tegneserie-skaping & Interaktiv design, s. 86-89

Fønnebø, B. tegner (2001) 8 illustrasjoner. I Reidar Hauge, Thor Stensrud & Olav Såtvedt (Red.) GlogerOrgelet: Kongens, kirkens og arbeidernes by: Musikk i kirken og på bergstaden, Kongsberg: Forlaget langs Lågen DA: Komiteen restaurering av Glogerorgelet. s.14-16,40-42.

Fønnebø, B. tegner, design (1985) I A. Sexton (1985) Kjærligheten – denne røde sykdom. Gjendiktet: W. Sæther, Oslo: Solum forlag.

Fønnebø, B. tegner, design (1985) I W. Sæther. Sol over gode og onde: kjernevåpen og mennesket. Oslo: Gyldendal forlag.                      

Fønnebø, B. tegner (1999) Kulltegningen «Kam», I I. B. Moen. Komposisjon og egenutvikling. Yrkesopplæring s. 41. Oslo: Yrkesopplæring ans.                                         

Fønnebø, B. avistegner (1988 -1990) Kulturredaksjonen. Oslo:Klassekampen. (Jf. Eks. Festspilldikteren Kjell Askildsen i Bergen 1990, 23.05, s. 11.)

Artikler i kultur- og arkeologi-relaterte tidsskrifter

Fønnebø, B.(2006). Gravfunnet på Ljotegard. Del II, I Langs Lågen: natur og kultur fra Larvik til Vidda, Langs Lågen DA, 25 (27):50-57.

Fønnebø, B.(2004). Et sted som gir godt utsyn. Del I. I Langs Lågen: natur og kultur fra Larvik til Vidda, Langs Lågen DA, 26 (4):146 -151.  

Fønnebø, B.(2002). Oldfunn reiser mange spørsmål: øksa som havnet i Fiskumvannet. I Langs Lågen natur og kultur fra Larvik til Vidda, Langs Lågen DA.24 (3) 42-45

Fønnebø, B.(2002). Skålgroper til undring. Tekst & foto. I Langs Lågen: natur og kultur fra Larvik til Vidda, Langs Lågen DA. (4) 184-187.  

Fønnebø, B.(2001). Bergbilder og skålgroper i vært nærmiljø: del av sørskandinavisk symbolspråk i nordisk bronsealder. Tekst & foto. I Langs Lågen: natur og kultur fra Larvik til Vidda. Forlaget Langs Lågen DA 23 (4)196-203.

Fønnebø, B.(2000). Stavkirkene i et norrønt landskap. Tekst & tegninger. I Langs Lågen natur og Kultur fra Larvik til Vidda, Langs Lågen DA.(1)162-167.

Fønnebø, B.(1999). Trollsykling i Rondane. Tekst & tegninger. Reportasje s. 14-15. Laagendalsposten

Masteroppgaver:

Fønnebø, B. (2008). Gropristninger i Numedal: en kontekstuell visuell landskapsanalyse knyttet til et utvalg elementer i dalgangen mellom Kyst og fjell i Buskerud (Masteroppgave). Universitetet i Oslo. Hentet 15.07. 2016 fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-23052

Fønnebø, B. (1990). Jordfunn: Form og valør i billedflaten, kull på papir (Masteroppgave). Del 1-2. 68 s. Utstilling:10 kulltegninger. Institutt for tegning. Oslo: Statens håndverk & industriskole