Nytt fra kunstneren

Mitt kunstneriske prosjekt og utstillinger i 2024, består av arbeid fram mot to utstillinger, den første i Galleri Åkern, Kongsberg. Åpning lørdag før jazzfestivalen og vil bestå av arbeider fra meg (keramiske objekter og tegninger) samt maleren Dang Van Ty og grafiker Kari-Bente Faleide. Jeg jobber også med å rydde i mitt atelier på Nesodden,… Fortsett å lese Nytt fra kunstneren

Barn i by

Sjekk link til boken BARN I BY om oppvekst i by og bynære strøk som kom i juni 2021, hvor jeg har skrevet kapittel 8 om estetiske betydninger som styrker barn lek, materialutforskning og stedsidentitet, i kritikk av disneyfisering av barnehagemiljøer. Jeg har utviklet modell for stedsdynamikk og metoder for å endre og utvide, avvikle… Fortsett å lese Barn i by

Samiske stemmer i barnehagen

I 2023 kom oppfølger av Samiske stemmer i barnehagen fra 2021 – en antologi hvor 21 forfattere knyttet til barnehagefeltet forteller om mangfoldet i Sápmi. I boken rettet vi blikket mot skolen og hva som kreves av den norske lærer med læreplaner fra 2020 (LK20). Du møter åtte samiske formidlere. Jeg er redaktør sammen med… Fortsett å lese Samiske stemmer i barnehagen

Tegning er mer enn å tegne

I sammenheng med tegneforskning, kan man sette spor på andre underlag enn papir, – for eksempel i jord, da barn tegner med pinner og lager spor i sand. Jeg vil nevne kapittelet jeg har skrev i Barn i by – der jeg skriver om det å være var for og styrke barne lekeuniverser som skapingsmiljøer… Fortsett å lese Tegning er mer enn å tegne

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Å tegne sammen

TEGNESKAM OG SKAPTEGNERE Det handler om relasjonelle uttrykk – der vi utforsker grenser og samhandlinger gjennom å tegne, snakke og respondere spontant. Etter at boka Å tegne sammen kom ut i mai 2019, tilhører den leseren – og da kan mye skje som er utenfor din kontroll. Sjekk NRK P 1 og MRK P1 +… Fortsett å lese Å tegne sammen

TEGNE SAMMEN

Over flere år har jeg engasjert meg i å bedre vilkår for skapende prosesser i barnehagen. Jeg har særlig arbeidet med hvordan et personale kan utvikle handlinger og medskapinger og delta i barns tegneprosesser på en aktiv og likeverdig måte. Nå er snart boken om samskaping ferdig. Denne vil ha en del med kritisk blikk… Fortsett å lese TEGNE SAMMEN

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Samhandlingen i streker 0 – 3 år

De yngste barnas første tegnespråk dukker opp omkring ettårsalderen. I prosjektet om samspill i tegeprosessene som du kan lese om ved å følge menyen ovenfor, vil jeg fortelle om to barn på elleve måneder som jeg skal følge over noen uker. Det første møte handlet mest om å smake på bivoksfargene. Og krabbe i papirflaten… Fortsett å lese Samhandlingen i streker 0 – 3 år

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Handling og hender

I dag er jeg inspirert av barnas is -utstilling på MiniGloger: Gloger-festspillenes barnesatsing og spesielt barnehagesamarbeidet om et is-prosjekt utenfor Kongsberg kirkes inngangsparti. Lokale barnehager kom med is på akebrett, i kasser og sekker. Alle aldre hadde laget is-installasjoner. Når man  studerer nærmere de ulike delene i is-installasjonene , oppdager man oppfinnsomme måter å forme og «is – konstruere»… Fortsett å lese Handling og hender

Publisert
Kategorisert som Nyheter

«Søle og vann»forflytninger og rom

Jeg har opplevd et søledam-, jord og såpeskum- sted,  sammen med sytten barn og fem studenter ved HIOA har jeg lekt i søledammer med hele kroppen. Det fikk meg til å tenke mye på hverdagslivet for de yngste i barnehagen. Er barnehagen moden for de yngstes glede og spontanuttrykk?Hvis vi fester blikket på ettåringens ressurser, – det de… Fortsett å lese «Søle og vann»forflytninger og rom

Publisert
Kategorisert som Nyheter