Barn i by

Sjekk link til ny bok om oppvekst i by og bynære strøk hvor jeg har skrevet kapittel 8 modell for stedsdynamikk og metoder for å endre og utvide, avvikle og etablere nye estetiske verksteder i bybarnehagens uterom :https://www.universitetsforlaget.no/barn-i-by

Samiske stemmer i barnehagen

Boken er nå sendt til trykkeri og vi venter den i salg 24.06. Sjekk redaktørenes fagsnakk: https://www.fagsnakk.no/barnehage/vi-trenger-samiske-stemmer-i-norske-barnehager/ . I over tre år har vi i redaksjonen samarbeidet om seminarer og samiske forelesere ved OsloMet. Dette har lagt grunnlaget for den nye boka som kommer i juni 2021. Sjekk den her:https://www.cappelendammundervisning.no/_samiske-stemmer-i-barnehagen-9788202664619

Å tegne sammen

TEGNESKAM OG SKAPTEGNERE Det handler om relasjonelle uttrykk – der vi utforsker grenser og samhandlinger gjennom å tegne, snakke og respondere spontant. Etter at boka Å tegne sammen kom ut i mai 2019, tilhører den leseren – og da kan mye skje som er utenfor din kontroll. Sjekk NRK P 1 og MRK P1 +… Fortsett å lese Å tegne sammen