TEGNE SAMMEN

Over flere år har jeg engasjert meg i å bedre vilkår for skapende prosesser i barnehagen. Jeg har særlig arbeidet med hvordan et personale kan utvikle handlinger og medskapinger og delta i barns tegneprosesser på en aktiv og likeverdig måte. Nå er snart boken om samskaping ferdig. Denne vil ha en del med kritisk blikk på barnetegningens historie, en forskningshistorisk del og en forskningsrelatert del og en praktisk del som handler om danning gjennom kunstfaget tegning, senere forskning og egen utviklingsarbeider. Jeg har jobbet med filosofiske og faglige spørsmål, møtt kunstnere som jobber på ulike måter med tegning og bedt de fortelle om hva som skjer midt i en tegneprosess.

Boken er en litt annerledes fagbok om tegning hvor alle aldre er med – og særlig voksne som forteller om tegneskam – frykt for å bli avslørt som en som ikke kan. Å gjøre formidlere trygge på å delta og kommunisere med barn via tegning, – betyr at det er her hovedvekten må ligge- tør ikke vi,- er vi en hemsko for barn- om det er barnehagebarn, elever eller ungdom. Det har tatt meg tre år å jobbe frem denne boken- som ennå ikke har landet helt undertittel.

TEGNE SAMMEN handler altså om «refleksjonsrommet» – billedrommet mellom oss og – viser hvordan man kan åpne opp for fellesprosesser, anerkjenne den andres streker og ideer på måter som inkluderer, inspirerer og utfordrer.

Mens jeg venter på at boken publiseres, kan jeg bygge videre på de filosofiske og faglige synspunkter som ligger til grunn for bokens utgangspunkt – nemlig situert kunnskaping og samskaping.

Når to eller flere tegner sammen- inngås en kontrakt- tegnekontrakten er ulik etter hvem du samspiller med- tegnedanser med!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *