Barn i by

Sjekk link til ny bok om oppvekst i by og bynære strøk hvor jeg har skrevet kapittel 8 modell for stedsdynamikk og metoder for å endre og utvide, avvikle og etablere nye estetiske verksteder i bybarnehagens uterom :https://www.universitetsforlaget.no/barn-i-by

Samiske stemmer i barnehagen

Boken er nå sendt til trykkeri og vi venter den i salg 24.06. Sjekk redaktørenes fagsnakk: https://www.fagsnakk.no/barnehage/vi-trenger-samiske-stemmer-i-norske-barnehager/ . I over tre år har vi i redaksjonen samarbeidet om seminarer og samiske forelesere ved OsloMet. Dette har lagt grunnlaget for den nye boka som kommer i juni 2021. Sjekk den her:https://www.cappelendammundervisning.no/_samiske-stemmer-i-barnehagen-9788202664619

Tegning er mer enn å tegne

Det skjer mye på forskningsområdet innen det å tegne sammen, som min bok fra 2019 het, den var rettet i hovedsak mot barnehage, men det å anvende tegning i kommunikasjon, handler om mye mer, det kan handle om å «snakke» med alle aldre og det kan handle om spor i ulike sammenhenger. I den sammenheng… Fortsett å lese Tegning er mer enn å tegne

Publisert
Kategorisert som Nyheter

TEGNE SAMMEN

Over flere år har jeg engasjert meg i å bedre vilkår for skapende prosesser i barnehagen. Jeg har særlig arbeidet med hvordan et personale kan utvikle handlinger og medskapinger og delta i barns tegneprosesser på en aktiv og likeverdig måte. Nå er snart boken om samskaping ferdig. Denne vil ha en del med kritisk blikk… Fortsett å lese TEGNE SAMMEN

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Samhandlingen i streker 0 – 3 år

De yngste barnas første tegnespråk dukker opp omkring ettårsalderen. I prosjektet om samspill i tegeprosessene som du kan lese om ved å følge menyen ovenfor, vil jeg fortelle om to barn på elleve måneder som jeg skal følge over noen uker. Det første møte handlet mest om å smake på bivoksfargene. Og krabbe i papirflaten… Fortsett å lese Samhandlingen i streker 0 – 3 år

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Handling og hender

I dag er jeg inspirert av barnas is -utstilling på MiniGloger: Gloger-festspillenes barnesatsing og spesielt barnehagesamarbeidet om et is-prosjekt utenfor Kongsberg kirkes inngangsparti. Lokale barnehager kom med is på akebrett, i kasser og sekker. Alle aldre hadde laget is-installasjoner. Når man  studerer nærmere de ulike delene i is-installasjonene , oppdager man oppfinnsomme måter å forme og «is – konstruere»… Fortsett å lese Handling og hender

Publisert
Kategorisert som Nyheter

«Søle og vann»forflytninger og rom

Jeg har opplevd et søledam-, jord og såpeskum- sted,  sammen med sytten barn og fem studenter ved HIOA har jeg lekt i søledammer med hele kroppen. Det fikk meg til å tenke mye på hverdagslivet for de yngste i barnehagen. Er barnehagen moden for de yngstes glede og spontanuttrykk?Hvis vi fester blikket på ettåringens ressurser, – det de… Fortsett å lese «Søle og vann»forflytninger og rom

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Voksne i barnehagen trenger å øve på å svinge streker også – på rablervis!

Trygghet er helt sentralt i formgivende og biledskapende prosesser med og for barn,- derfor må vi selv ut på gulvet i formgivende material-lek. Det er en myte at det kun er i dans, bevegelse, drama og musikk at vi må danse og svinge oss.Å bryte med rådende diskurser om forming i barnehagen og å fornye… Fortsett å lese Voksne i barnehagen trenger å øve på å svinge streker også – på rablervis!

Publisert
Kategorisert som Nyheter