Report launch: Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway

This is a Norwegian event.

Ukrainske flyktningers møte med Norge

IMDi og UDI inviterer til rapportlansering: Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway.

Rapporten er den første store undersøkelsen av ukrainske flyktningers egne erfaringer, og gir oss viktig kunnskap i arbeidet med å ta imot og integrere flyktninger. Forskerne fra NIBR har i løpet av våren og forsommeren 2022 innhentet informasjon fra ukrainske flyktninger i Norge. De har også intervjuet personell som har vært i nær kontakt med ukrainske flyktninger etter ankomst. Hvordan opplever ukrainske flyktninger det å komme til Norge? 

Tid: Mandag 31. oktober 2022 kl.14.00 – 15.00

Sted: Sentralen (Forstanderskapssalen), Øvre Slottsgate 3 

Du kan følge arrangementet på direktestrømming

Meld deg på arrangementet

Program:

Velkommen ved ordstyrer Ena Pinjo, analysesjef IMDi

Innledende ord fra direktør i IMDi, Libe Riber-Mohn

Presentasjon av rapporten ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) ved OsloMet

Kommentar fra direktør i UDI, Frode Forfang

Samtale mellom:

  1. Libe Rieber-Mohn
  2. Frode Forfang
  3. Nataliya Yeremeyeva, medlem i Den ukrainske foreningen i Norge og prosjektleder for Ukraina-programmet i Det europeiske wergelandsenteret
  4. Roman Dudnyk, juridisk rådgiver i NOAS

Det blir anledning til å stille spørsmål underveis.

Leave a Comment

Scroll to Top