Hva er folkeforskning?

Folkeforskning blir også kalt «medborgerforskning», eller «citizen science» på engelsk. På denne hjemmesiden bruker vi betegnelsen «medforskning».

Medforskning eller ung medforskning som begrep gjenspeiler ambisjonene om å kombinere den samfunnsvitenskapelige folkeforskningen med de rike kunnskaps- og metodetradisjonene for deltakende forskning innenfor samfunnsvitenskapen.

Så hva skjer når unge medforskere arbeider sammen med samfunnsforskere for å finne ut mer om sosiale forhold og problemstillinger som berører unge?

Det er noe av det vi skal finne ut i prosjektet YouCount.

Siste nytt fra YouCount Nor+

Prosjektet YouCount involverer partnere i 8 forskjellige europeiske land.
I YouCount Nor konsentrerer vi oss først og fremst om hva som skjer i den norske delen av prosjektet.

Norsk bok om medvirkning

Boka Ung medvirkningKreativitet og konflikt i planlegging tar for seg hvordan medvirkning med barn og unge utspiller seg i praksis, i steds- og byutviklingsprosesser i norske kommuner.

Crazy 8, bingo og pizza

Hvorda ser medforskning ut i praksis? Klikk deg inn på hovednettsiden til YouCount, der erfaringer fra alle involverte land deles, og les mer om prosjektet vi har jobbet med i Gamle Oslo.

Medforskernes opplevelser.

Flere av de unge som har vært med på prosjektet så langt har gjort seg tanker om opplevelsen sin og medforskning generelt:

«Og jobb, YouCount, vi føler oss inkludert her. Vi møter hverandre flere ganger og blir mer komfortabel for hver gang.»

avatar

Ung medforsker

24. feb 2022, Samling på AFI

«Det føles som prosjeklederne er kollegaer.»

avatar

Ung medforsker

22. mars 2022, fokusgruppe

«Folkeforskning kan gi bedre kunnskap enn vanlig forskning fordi ungdom selv er involvert i prosjektet over tid.»

avatar

Ung medforsker

22. mars 2022, fokusgruppe

Hva ønsker du å vite om folkeforskning?

Vi vil gjerne gjøre denne siden så god som mulig for deg som er interessert i hva folke- eller medforskning er, enten du selv er medforsker eller vurderer å involvere medforskere i et prosjekt.

Dersom du har spørsmål eller tanker om hva slags ressurser du ønsker å finne på denne siden, hører vi gjerne fra deg!

Ta kontakt med oss: