Hopp til innholdet

HVA SKJER NÅR UNGDOM BLIR MED I FORSKNINGEN?

Vi er de forskerne som har jobbet mest med unge medforskere i Norge. I flere år har vi forsket sammen med ungdom på temaer som angår dem. Vi er basert på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet.

METODER & RESSURSER

Medforskning i klasserommet

Hvordan bruke medforskning som metode i undervisning? Lag ditt eget forskningsprosjekt er et undervisningsopplegg utviklet av forskere ved AFI og er basert på flere år med utprøving av metoder for å involvere ungdom i forskning.

Les mer

Hvor har du det godt? Splot som metode

Tegn et hjerte midt på arket. Rundt hjertet tegner du en strek som gir en «woobly» form, slik at den omslutter hjertet (men ikke som en ring, mer som en malings-«splash»). Vår egen Aina har utviklet splot som metode for å få folk i tale om hva som er betydningsfull for dem. Metoden har spredt seg og brukes i mange prosjekter over hele landet.

Les mer

Håndbok for å involvere unge i forskning

forskningsprosjektet YouCount: Samskaping og folkeforskning med ungdom har forskere rundt om i Europa involvert ungdom for å utvikle ny kunnskap om positive drivere for sosial inklusjon. I denne håndboka diskuterer forskerne hva de har lært gjennom å involvere ungdom som medforskere, i tillegg til praktiske tips til hvordan gjennomføre et forskningsprosjekt sammen med ungdom.

Les mer

FORMIDLING

Vår forskning er lettere tilgjengelig for ungdom

Rapporter kan være tunge å lese. For oss er det viktig at forskningen skal være tilgjengelig for alle. Derfor har vi har utforsket hvordan ungdom kan og vil være involvert i skriveprosessen, både som forfattere, formidlere, og i kvalitetssikring.

Les mer

Kunst som forskningsformidling

Hva er en meningsfull jobb for ungdom? Forskerne og de unge medforskerne i EU-prosjektet YouCount lagde funnene i prosjektet om til utstillingen UNGfluencer. Utstillingen stod på Interkulturelt Museum fra 9. til 30. mai 2023 og vil vandre videre i Norge og Europa. Neste stopp er Arendalsuka. Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Usman Mushtaq, var en av mange som var innom utstillingen.

Les mer

Hva skjer når ungdom får definere hvordan de blir sett?

Vi har samarbeidet med fotograf og kunstner Karoline Hjorth i mange år. Sammen har vi utforsket hvordan kunst i form av portretter kan brukes som verktøy i medvirkning.

Les mer

Hva ønsker du å vite om folkeforskning?

Vi vil gjerne gjøre denne siden så god som mulig for deg som er interessert i hva folke- eller medforskning er, enten du selv er medforsker eller vurderer å involvere medforskere i et prosjekt.

Dersom du har spørsmål eller tanker om hva slags ressurser du ønsker å finne på denne siden, hører vi gjerne fra deg!

Ta kontakt med oss: