Hopp til innholdet
Hjem » Forskningsformidling sammen med ungdom

Forskningsformidling sammen med ungdom

Når vi forsker på og sammen med ungdom er det viktig at de unge både får være med på formidlingen av forskning, samt at vår formidling skal være tilgjengelig for dem. Vi har testet ut ulike måter å inkludere ungdom i skriveprosessen og ser at resultatet både blir bedre og mer tilgjengelig for alle.

Vår forskning er lettere tilgjengelig for ungdom

Unge medforskere er medforfattere

På oppdrag fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har vi gjennomført et studie av ungdoms deltagelse og engasjement i åtte norske kommuner. Dette gjorde vi sammen med unge medforskere fra seks av kommunene. De unge medforskerne var med på både datainnsamling og analyse. Også skrivearbeidet har vært et kollektivt, innovativt samarbeidsprosjekt med hele 18 forfattere. 

Last ned rapporten

Ungdom kvalitetssikret rapporten

Før vi publiserte rapporten Medvirkning med mening ga vi utkastet til en 17 år gammel jente fra Oslo. Vi fikk den tilbake full av røde streker, krysset over tekst, rettelser, smile- og sinnafjes. Hun gjorde rapporten til en gøy rapport.

Last ned rapporten

MEDVIRKNINGSPODDEN

Pernille på 17 år har laget en podkast på tre episoder som hører til rapporten Medvirkning med mening. Piloten er ment for å inspirere andre til å teste ut hvordan ungdom kan ha en sentral rolle i å fortelle om komplekse ting til andre ungdom – og til vokse som ikke tør å si at de ikke forstår.

Hør podcasten

FORFATTER AV BOKKAPITTEL

Sammen med bydel St. Hanshaugen engasjerte vi en gruppe unge lokale medforskere til å forske på hvorfor byggeprossessen til et planlagt ungdomshus stoppet opp. I dag er ungdomshuset ferdig, og det har blitt et sted som er skapt med og for ungdom. Bjørk Brøndmo Engerbakk var en av medforskerne i prosjektet. Hun har skrevet kapitlet «Huset i Stensparken» der hun skriver om prosessen og reflekterer over rollen som medforsker.

Last ned kapitlet

ANIMASJONSFILM SOM FORSKNINGSFORMIDLING

Bjørk har laget en animasjonsfilm som forklarer den komplekse byggeprossessen til ungdomshuset i Stensparken i Oslo. I filmen viser hun hvordan det er for ungdom å bli involvert i medvirkningsprosesser, og hvorfor tidsaspektet ser annerledes ut for de unge medvirkerene.

Se filmen

KONFERANSEINNLEGG MED MEDFORSKERE OG SAMARBEIDSPARTNERE

Når vi blir invitert til å fortelle om prosjektene der vi involverer unge som medforskere vil vi ha med medforskerne. På ungdatakonferansen i 2020 fortalte vår egen Sara om hvordan vi har involvert ungdom som medforskere i forbindelse med utbyggingen av ungdomshuset i Stensparken sammen med medforsker Bjørk og Ingrid Kristiane Fardal fra bydel St. Hanshaugen.

Se innlegget

MEDFORSKERNE I YOUCOUNT PRESENTERTE PROSJEKTET

Medforskerne i EU-prosjektet YouCount, Sumaya Ali Isse og Elias Mokhils presenterte YouCount-prosjektet til full sal på konferanse om nabolag og offentlig plass for alle. Konferansen ble arrangert av Habitat Norway i oktober 2022.

Se innlegget

UNGE MEDFORSKERE MED PÅ RAPPORTLANDSERING

På oppdrag fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Monika, sammen med flere forskere fra NOVA og NIBR gjennomført en følgeevaluering av kriminalitetsforebyggende arbeid i to bydeler i Groruddalen og Oslo Sør. Dette gjorde de sammen med unge medforskere fra de to bydelene. Da rapporten skulle lanseres deltok medforskerne i panel sammen med forskerne, erfaringskonsulenter fra bydelene og Varaordfører Abdullah Alsabeehg.

Les rapporten