Hopp til innholdet
Hjem » YouCount: Samskaping og folkeforskning med ungdom

YouCount: Samskaping og folkeforskning med ungdom

OM PROSJEKTET

I det EU-finansierte prosjektet YouCount ønsker vi å utvikle ny kunnskap om positive drivere for sosial inklusjon og lokal innovasjon og politikk, gjennom samskapende forskning med unge – såkalt «Youth citizen social science». I 9 land har unge medforskere sammen med forskere utforsket ulike temaer knyttet til sosial inkludering. Her i Norge har ungdom med tilknytning til bydel Gamle Oslo og forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet utforsket spørsmålene: Hvilke jobbmuligheter finnes for ungdom lokalt?

De unge medforskerne i prosjektet fikk opptrening i forskningsmetoder før de gjennomførte datainnsamling i området. De har gjennomført spørreundersøkelser, deltagende observasjon, intervjuer, samt deltatt og arrangert dialogforum med andre ungdommer og living lab sesjoner med lokale samarbeidspartnere.

Besøk nettsiden til det internasjonale prosjektet

Se dokumentaren fra prosjektet

Dokumentaren er laget av ungdomsredaksjonen Ildfluene

Vandreutstillingen UNGfluencer

Forskerne og de unge medforskerne i YouCount lagde funnene i prosjektet om til utstillingen UNGfluencer. Utstillingen stod på Interkulturelt Museum fra 9. til 30. mai 2023 og vil vandre videre i Norge og Europa. Neste stopp er Arendalsuka.

Les mer

Gjev pris fra EU

Prosjektet har vunnet European Union CS Honory Mention Prize. Prisen søker å fremme vitenskapelig vekst og sosiale goder, å støtte lokalsamfunn, og å skape et åpent og inkluderende sivilsamfunn.

Les mer