Hopp til innholdet
Hjem » Splot som metode

Splot som metode

SPLOT står for Sted, Person, Læring, Observasjon og Tråkk. Å splotte krever minimalt med ressurser, et ark og en blyant er nok. Du blir oppfordret til å skrive eller tegne symboler for steder du er glad i, og fortelle andre hvorfor dette er gode steder for deg. Målet er å få barn, unge eller voksne i tale om hva som er betydningsfullt for dem, og å oppleve mestring og innflytelse på hvordan de kan forsterke det som allerede er bra i nærmiljøet og livet generelt. Formen er åpen og kombinerer alvor med lek. Vi starter alltid med det vi kaller en «personlig splot», før vi går videre.

HVOR HAR DU DET GODT?

Alle foto: Karoline Hjorth

SLIK SPLOTTER DU

1. Tegn et hjerte midt på arket. Rundt hjertet tegner du en strek som gir en «woobly» form, slik at den omslutter hjertet (men ikke som en ring, mer som en malings-«splash»).

2. Inne i hvert «rom» skriver eller tegner du steder du har i hjertet ditt, og som du anser for viktige for at du skal ha det bra og trives. Det kan også være en tilstand, noe abstrakt, noe du liker å gjøre eller mennesker du er glad i og som er knyttet til steder.

3. Beskriv for hverandre hvorfor din splot ser ut som den gjør, og hva det er som gjør at du har det godt og trives. Reflekter over spørsmål som «hvem er jeg og hva er det som gjør at jeg har det bra og trives?» «Hva må til for at steder får en plass i hjertet mitt?»

4. Dersom du vil bygge videre, kan du lage en splot der hjertet representerer f.eks. et konkret sted, et prosjekt eller en aktivitet (på skolen, torget etc.) og gjøre øvelsen på nytt – hva gjør at du har det godt her – og hva kan gjøre dette til gode steder å være?

SPLOTUTSTILLING

Etter vi har splottet pleier vi å henge opp splottene på veggene for å lage en pop-up utstilling av materialet.

SPLOT OG BRODERI

Sammen med kunstner Nina Vestby overfører vi splottens form til stramei og broderer sammen mens vi prater om det som er viktig for oss. De broderte splottene blir et bidrag til verket Eutopia.

SPLOT SOM METODE

Splot har blitt en metode som både vi og andre bruker innenfor medvirkning og medforskning. Her er noen eksempler:

I kapittel 2, 3 og 6 skriver vi om hvordan vi bruker splot som metode

NIBIO har brukt splot i sitt studie av urbane nabolag og nærmiljøhager som har resultert i to artikler

Kulturtanken brukte splot som metode for å få innspill til stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur