Hopp til innholdet
Hjem » Fotografi som medvirkningsverktøy

Fotografi som medvirkningsverktøy

I mange år har vi fått høre fra ungdom at måten de blir fremstilt på og sett av andre ikke samsvarer med hvordan de ser seg selv. Vi ble derfor nysgjerrige på hvordan ungdom ville fremstilt seg selv hvis de hadde hatt mulighet til det. Denne nysgjerrigheten var starten på et langt samarbeid med fotograf og kunstner Karoline Hjort. Hjorth har bistått ungdom i prosjektene våre med å ta portretter av hverandre, i tillegg til å dokumentere samlinger vi har arrangert på skoler, fritidsklubber og andre steder ungdommer oppholder seg.

Hva skjer når ungdom får definere hvordan de blir sett?

PORTRETTER

I boka Ung medvirkning: kreativitet og konflikt i planlegging (2021) har Karoline skrevet kapitlet «Fotografi som medvirkningsverktøy». Her reflekterer hun rundt betydningen av fotografi og portretter i en medvirkningprosess, samt rundt hvilke dilemmaer som kan oppstå for en kunstfotograf i et forskningsprosjekt. Under kan du se bilder og lese utdrag fra kapitlet: Hjorth, K. (2021). Fotografi som medvirkningsverktøy. I A. L. Hagen & B. Andersen (Red.), Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging (Kap. 8, s. 173–195). Cappelen Damm Akademisk.

Jeg valgte å vise meg i bildet ved å være rundt det jeg bryr meg om. Ved å velge å stå i naturen hvor jeg føler meg hjemme, og å stå helt vanlig. Jeg valgte også å ha med meg en av hundene mine, fordi jeg har hatt og vokst opp med hund hele livet. De er en stor del av meg, og de er også familie, og jeg ville vise at en stor del av meg er de som jeg har rundt meg, altså familie og venner. Jeg hadde også malerkoster i hånda, fordi jeg vokste opp i et veldig kunstnerisk miljø, og det er derfor også en stor del av meg, det å lage kunst og uttrykke seg gjennom det. Dette er noe jeg synes er viktig. Derfor hadde jeg bare på meg vanlige klær, for jeg synes også det er en fin måte å uttrykke seg på, gjennom mote og klær man bruker hver dag. Jeg ville vise hvem jeg er, og det synes jeg at jeg fikk til på en bra måte.

Hjorth, K. (2021). Fotografi som medvirkningsverktøy. I A. L. Hagen & B. Andersen (Red.), Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging (Kap. 8, s. 173–195). Cappelen Damm Akademisk.
Birthe. Foto: ©Tina Huynh.
Zamzam. Selvportrett. Foto: ©Zamzam Abshir Ali.

Jeg valgte å ha på meg en legedrakt, og i hånden har jeg et hjerte. Det var ganske kult. Bildet er tatt ute i naturen fordi leger normalt er mye inne. Dette bildet forteller mye om meg og hva jeg drømmer mest om.

Hjorth, K. (2021). Fotografi som medvirkningsverktøy. I A. L. Hagen & B. Andersen (Red.), Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging (Kap. 8, s. 173–195). Cappelen Damm Akademisk.