Om vårt prosjekt

Hvor?

Det norske caset vil foregå i bydel Gamle Oslo.

Interkulturelt museum (IKM) på Grønland vil fungere som et levende laboratorium (living lab) og vil dermed bli et knutepunkt for all aktivitet som foregår i prosjektet.

Hvorfor akkurat her?

Gamle Oslo kjennetegnes av mangfold og stor variasjon i levekår, noe som fører til både utfordringer og muligheter for lokal ungdom. Forskerne i OsloMet-teamet er spesielt interessert i eksisterende (eller manglende) jobbmuligheter for lokal ungdom, og vil finne ut hvordan sosiale entreprenører, lokale ideelle organisasjoner, frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner kan øke disse mulighetene.

Hva vil vi finne ut?

Sammen med lokale ungdomsforskere vil forskerteamet utforske spørsmålene:

  • Hvordan er opplevelsen av sosial inkludering blant unge i bydel Gamle Oslo knyttet til arbeid og sosialt entreprenørskap?
  • Hvordan er mulighetene for arbeid og sosial virksomhet lokalisert i Gamle Oslo bydel?
  • Hva er utfordringene når det gjelder sosial inkludering for ungdom og unge voksne i storsamfunnet i Norge?

Hva gjør medforskerne i prosjektet?

Ungdomsforskerne i prosjektet vil gjennomføre spørreundersøkelser, intervjuer, deltagende observasjon, samt delta på dialogforum og living lab sesjoner. De vil dokumentere forskiningsprosessen underveis og analysere dataene de samler inn. I tillegg vil ungdomsforskerne engasjere lokale samarbeidspartnere (stakeholders) fra både privat og offentlig sektor for å sammen kunne utvikle kreative ideer for å gi ungdom bedre jobbmuligheter.