Publikasjoner

Bøker

Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. (2020). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Cappelen Damm Akademisk (press.nordicopenaccess.no). 

Heinskou, M. B., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (2019). Rape in the Nordic Countries. Routledge (taylorfrancis.com).

Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (Red.) (2017). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Palgrave (link.springer.com).

Skilbrei, M.L. & Stefansen, K. (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig introduksjon. Cappelen Akademisk (cappeldamm.no).

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget (pdf) (idunn.no).

Bokkapitler

Andersen, L. C. (2019). Mellomromsarbeid – om barnehusrådgiveres arbeidspraksiser. I Skjørten, Bakketeig, Bjørnholt og Mossige (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap. 10, s. 178-193. Universitetsforlaget (idunn.no).

Andersen, L. & Stefansen, K. (2020). Forhandlinger om verdighet blant kvinner utsatt for partnervold. I Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. M. A. (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kap. 4, s. 67-86. Cappelen Akademisk (press.nordicopenaccess.no).

Andersen, P. L., Smette, I. & Bredal, A. (2020). Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn. Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kap. 9. s. 167-195. Cappelen Damm Akademisk (press.nordicopenaccess.no).

Bakketeig, E.& Dullum, J. (2019). Ønsker voldsutsatte straff for utøver, og hvilken betydning har det for straffesaken? I Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.). Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak.  Kap. 14, s. 251-269. Universitetsforlaget (idunn.no). 

Bakketeig, E. & og Skilbrei, M-L. (2019). Child Sexual Abuse. I Langford, M., Skivenes, M. & Søvig, K. (Red.). Children´s Rights in Norway An Implementation Paradox? Kap. 4, s. 136-167. Universitetsforlaget (idunn.no). 

Bakketeig, E. (2017). Exploring juridification in the Norwegian barnahus model. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Kap. 10, s. 273-292. Palgrave Macmillan (link.springer.com).

Bjørnholt, M. & Rosten M. G. (2020). Male victims of violence and men’s rights struggles: a perfect match? I Gottzén, L., Bjørnholt, M. & Boonzaier, F. (Red.). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Bredal, A. (2020). Minoritetsnorske og majoritetsnorske kvinners erfaring med partnervold. Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kap. 3. s. 47-65. Cappelen Damm Akademisk (press.nordicopenaccess.no). 

Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. (2020). Mangfoldsperspektiver i forskning på vold i nære relasjoner. Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. (Red.).  Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kap. 1, s. 9-30. Cappelen Damm Akademisk (press.nordicopenaccess.no).

Bredal, A. & Stefansen, A. (2017). Barnahus for adults? Reinterpreting the Barnahus model to accommodate adult victims of domestic violence. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Kap. 15, s. 311-330. Palgrave (link.springer.com).

Dullum, J. (2019). Besøksforbud som beskyttelsestiltak. I Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap, 13, s. 233-250. Universitetsforlaget (idunn.no).

Gundersen, T. & Vislie, C. (2019). Voldsutsatte med funksjonsnedsettelser – individuelle og strukturelle barrierer mot å oppsøke hjelp. I Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap. 9, s. 159-177. Universitetsforlaget (idunn.no).

Johansson, S., K. Stefansen, A. Kaldal & E. Bakketeig (2017). Implementing the Nordic Barnahus Model: Characteristics and Local Adaptions. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Kap. 1, s. 1-31. Palgrave (link.springer.com).

Mossige, S. & Huang, L. (2019). Ungdoms utsatthet for flere typer alvorlige hendelser. Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap. 6, s. 105-123. Universitetsforlaget (idunn.no).

Pedersen, M. & Mossige, S. (2019). Ungdommers fortelling om egen selvskading. I: Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap. 4, s. 67-85. Universitetsforlaget (idunn.no).

Rosten, M. G. (2020). En (tro)verdig utsatt? Menns fortellinger om vold fra en kvinnelig eller mannlig partner. I Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kap. 5, s. 87-106. Cappelen Akademisk (press.nordicopenaccess.no).

Rosten, M. G. (2019). Cultivating ethical negotiations or fetishising consent in BDSM? I Heinskou, M. B., Skilbrei, M. L. & Stefansen, K. (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Kap. 3, s. 33-48. Routledge (taylorfrancis.com).

Skilbrei, M-L., Stefansen, K. & Heinskou, M. (2019). A Nordic research agenda on rape and sexual violence. I Heinskou, M., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (Red.). Rape in the Nordic countries. Continuity and change. Kap. 1, s. 1-17. Routledge (taylorfrancis.com).

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (2019). Vold I nære relasjoner – et felt I bevegelse. I Skjørten, K.; Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap. 1, s. 13-29. Universitetsforlaget (idunn.no).

Smette, I., Bredal, A. & Stefansen, K. (2019). Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet. I Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap. 8, s. 143-158. Universitetsforlaget (idunn.no).

Stefansen, K. (2017). Staging a caring atmosphere: Child-friendliness in Barnahus as a multi-dimensional phenomena. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Kap. 2, s. 35-56. Palgrave (link.springer.com).

Stefansen, K. (2019). Understanding unwanted sexual touching. A situational approach. I Heinskou, M., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (Red.). Rape in the Nordic countriesContinuity and change. Kap. 4, s. 49-65. Routledge (taylorfrancis.com).

Stefansen, K., S. Johansson, A. Kaldal & E. Bakketeig (2017). Epilogue: The Nordic Barnahus model: Potentials and challenges. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Kap. 16, s. 331-352. Palgrave (link.springer.com).

Stefansen, K., Løvgren, M. & Frøyland, L. R. (2019). Making the case for ‘good enough’ rape prevalence estimates. Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. I Heinskou, M., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (Red.). Rape in the Nordic countries. Continuity and change. Kap. 5, s. 66-82. Routledge (taylorfrancis.com).

Artikler

Pedersen, W., Bakken, A., Stefansen, K. & von Soest, T. (2021). Sexual Victimization in the Digital Age: A Population-based Study of Physical and Image-based Sexual Abuse among Adolescents. Archives of Sexual Behavior (springer.com)

Andersen, L.C. (2021). Phronetically Guided Use of Knowledge: Interstitial Work at Barnahus and How It Can Inform the Knowledge Debate in Social Work. The British Journal of Social Work (academic.oup.com)

Bakketeig, E., Dullum, J. & Stefansen, K. (2019). Samarbeid i saker om vold og overgrep: mot en hybridisering av hjelpetjenestene? Tidsskrift for velferdsforskning, 22(3), s. 198-212 (idunn.no).

Bredal, A. (2018). Contesting the Boundaries between Civil and Religious Marriage. State and Mosque Discourse in Pluralistic Norway, Sociology of Islam, 6(3), s. 297 – 315 (brill.com).

Dullum, J. (2016). En ny offerposisjon? Om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 103(3).

Dullum, J. & Bakketeig, E. (2017). Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner. Tidsskrift for strafferett, 17(2) (idunn.no).

Frøyland, L. R., Bakken, A., & von Soest, T. (2020). Physical fighting and leisure activities among Norwegian adolescents—Investigating co-occurring changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence, 49, s. 2298–2310 (link.springer.com).

Frøyland, L. R., & von Soest, T. (2020). Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligence. Aggressive Behavior, 46 (1), s. 72–83 (onlinelibrary.wiley.com).

Frøyland, L. R., & von Soest, T. (2018). Trends in the perpetration of physical aggression among Norwegian adolescents 2007–2015. Journal of Youth and Adolescence, 47, s. 1938–1951 (link.springer.com).

Hansen, M., Stefansen, K. & Skilbrei, M-L. (2020). Non-reporting of sexual violence as action: Acts, selves, futures in the making. Nordic Journal of Criminology (taylorfrancis.com).

Huang, L.& Mossige, S. (2018). Resilience and Poly-Victimization among Two Cohorts of Norwegian Youth. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 2852(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov).

Huang, L. & Mossige, S. (2015). Resilience in young people living with violence and self-harm: evidence from a Norwegian national youth survey. Psychology Research and Behavior Management. Vol. 8, s. 231-238 (dovepress.com).

Huang, L. & Mossige, S. (2012). Academic achievement in Norwegian secondary schools: the impact of violence during childhood. Social Psychology of Education, 15(2), s. 147-164 (springer.com).

Johansson, S. & Stefansen, K. (2019). Policy-Making for the Diffusion of Social Innovations: The Case of the Barnahus Model in the Nordic Region and the broader European Context. Innovation: The European Journal of Social Science Research (tandfonline.com).

Løvgren, M., Stefansen, K., Smette, I. & Mossige, S. (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norsk Barnevern, 94(2) (idunn.no).

Mossige, S. & Huang, L. (2017). Poly-victimization in a Norwegian adolescent population: Prevalence, social and psychological profile, and detrimental effects. PLOS ONE (journals.plos.org).

Mossige, S., Huang, L., Straiton, M. & Roen, K. (2016). Suicidal ideation and self-harm among youths in Norway: Associations with verbal, physical and sexual abuse. Child & Family Social Work. Vol. 21, s. 166-175 (onlinelibrary.wiley.com).

Mossige, S. & Huang, L. (2010). Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning. Norsk epidemiologisk tidsskrift, 20(1), s. 53-62.

Smette, I.; Hyggen, C. & Bredal, A. (2021). Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen. Tidsskrift for samfunnsforskning, 62(1) (idunn.no)

Stefansen, K., Frøyland, L. R. & Överlien, C. (2020). Incapacitated sexual assault among youths: Beyond the perpetrator tactics framework. Journal of Youth Studies (tandfonline.com).

Stefansen, K., Smette, I. & Dullum, J. (2020). A process of institutional repositioning: The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims International Review of Victimology (journals.sagepub.com).

Stefansen, K., Solstad, G. M., Strandbu, Å. & Hansen, M. (2019). Young athletes’ perceptions of coach-athlete sexual relationships: Engaging with competing ethics. Sociology of Sport Journal. 36(4), s. 339-346 (journals.humankenetics.com).

Østby, L. & Stefansen, K. (2017). Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 13(3), s. 201-220 (idunn.no).

Rapporter og notater

Backe-Hanse, E., Smette, I. & Vislie, C. (2017). Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. NOVA-Rapport 4/17 (oda.oslomet.no).

Bakketeig, E. & Dullum, J. (2019). Forced Marriage Protection Orders. Et egnet beskyttelsestiltak i norsk rett? NOVA Notat 5/19 (oda.oslomet.no).

Bredal, A., & Melby, E. L. (2018). Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll. NOVA Rapport 9/18 (oda.oslomet.no).

Bredal, A. (2019). Sikkerhet og støtte i familievoldssaker: Følgeevalueringen av Prosjekt November. NOVA Rapport 8/19 (oda.oslomet.no).

Bredal, A. & Melby, E. R. (2019). Flergifte. Kunnskapsstatus om polygami, migrasjon og kvinners situasjon. NOVA Notat 4/19 (oda.oslomet.no).

Danielsen, E. M. (2019). Evaluering av Ressursvenn. Et frivillig hjelpetiltak for voldsutsatte personer i reetableringsfasen. NOVA Rapport 10/19 (oda.oslomet.no).

Dullum, J. (2020). “Omvendt voldsalarm” En evaluering av kontaktforbud med elektronisk kontroll (straffeloven § 57) i saker om vold i nære relasjoner. NOVA Rapport 15/20 (oda.oslomet.no).

Dullum, J. (2020). Sikkerhet gjennom familiearbeid. Et samarbeid mellom politi og familievern ved Stovner politistasjon. NOVA Rapport 17/20 (oda.oslomet.no).

Dullum, J. (2019). Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. NOVA Rapport 1/19 (oda.oslomet.no).

Dullum, J. (2017). Oslo krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel. NOVA Notat 4/17 (oda.oslomet.no).

Frøyland, L.R.; Solstad, G.M.; Andersen, P.L.; Tveito, S.B.; Folstad, S.H.; Skilbrei, M-L. (2021). Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering. NOVA Rapport 3/21 (oda.oslomet.no)

Mossige, S. & Stefansen, K. (red.): Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. NOVA Rapport 5/16 (oda.oslomet.no).

Rosten, M. G., Øverli, I. T. & Gundersen, T. (2020). Truffet av volden. Familievernets arbeid med vold i nære relasjoner. NOVA Rapport 7/2020 (oda.oslomet.no).

Smette, I. & Rosten, M. G. (2019). Et iakttatt foreldreskap. Om å være foreldre og minoritet i Norge. NOVA Rapport 3/19 (oda.oslomet.no). 

Smette, I., Stefansen, K. & Dullum, J. (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. NOVA Rapport 16/17 (oda.oslomet.no).

Vislie, C. & Gundersen, T. (2017). Vern av risikoutsatte voksne. Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep. NOVA Rapport 1/17 (oda.oslomet.no).

Øverli, I. T. (2020). På utrygg grunn. Barnevernstjenestens arbeid med sikkerhet ved plassering. NOVA Rapport 10/20 (oda.oslomet.no).

Aanerød, L. M. T., & Mossige, S. (2018). Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017. Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. NOVA-rapport 10/18 (oda.oslomet.no).

Aarset, M. F., & Bredal, A. (2018). Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda. NOVA Rapport 5/18 (oda.oslomet.no).

Kronikker

Bredal, A (2020). «Utspillspolitikk mot æresvold og tvangsekteskap er avleggs» Kronikk VG, 03.11.2020 (vg.no).

Bredal, A (2020). «Rapport om ufrivillige utenlandsopphold: – For dårlig hjelp til unge» Kronikk VG, 25.05.2020 (vg.no).

Bredal, A (2017). «Hvorfor har vi ikke hørt noe fra barneombudet?» (om barn på ufrivillige utenlandsopphold) Kronikk VG, 15.11.2017 (vg.no).

Bredal, A (2017). «Barnevernet må få hjelpe» (om barn og unge på ufrivillige utenlandsopphold) Kronikk Dagsavisen, 15.11.2017 (dagsavisen.no).

Bredal, A (2017). «Mellom makt og avmakt: Gutter, ære og sosial kontroll», Kronikk Aftenposten, 12.6.2017 (aftenposten.no).

Bredal, A (2016). «Jomfruhinnen finnes», Kronikk VG, 07.09.2016 (vg.no).

Stefansen, K., Smette, I. & Mossige, S. (2016). «Er foreldrevolden på retur?» Kronikk Klassekampen, 09.06.2016 (arkiv.klassekampen.no).

Stefansen, K., Smette, I., & Bossy, D. (2014). «Bare en bagatell?» Tidsskrift for helsesøstre, 2, s. 39–42.

Stefansen, K & Skilbrei, M-L. (2014). «Må ansvar være et nullsumspill?» Kronikk, nrk.no, 20.05.2014 (nrk.no).

Stefansen, K. (2014). «Seksuell vold er mer enn voldtekt». Kronikk, radikalportal.no.

Vislie, C., & Gundersen, T. (2017). «Det du ikke ser kan du heller ikke gjøre noe med». Kronikk, Kommunal Rapport (2017:19) (kommunal-rapport.no).