Publications

Books

Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. (2020). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Cappelen Damm Akademisk (press.nordicopenaccess.no). 

Heinskou, M. B., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (2019). Rape in the Nordic Countries. Routledge (taylorfrancis.com).

Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (Red.) (2017). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Palgrave (link.springer.com).

Skilbrei, M.L. & Stefansen, K. (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig introduksjon. Cappelen Akademisk (cappeldamm.no).

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget (pdf) (idunn.no).

Book chapters

Andersen, L. C. (2019). Mellomromsarbeid – om barnehusrådgiveres arbeidspraksiser. I Skjørten, Bakketeig, Bjørnholt og Mossige (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap. 10, s. 178-193. Universitetsforlaget (idunn.no).

Andersen, L. & Stefansen, K. (2020). Forhandlinger om verdighet blant kvinner utsatt for partnervold. I Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. M. A. (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kap. 4, s. 67-86. Cappelen Akademisk (press.nordicopenaccess.no).

Andersen, P. L., Smette, I. & Bredal, A. (2020). Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn. Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kap. 9. s. 167-195. Cappelen Damm Akademisk (press.nordicopenaccess.no).

Bakketeig, E. & Dullum, J. (2019). Ønsker voldsutsatte straff for utøver, og hvilken betydning har det for straffesaken? I Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.). Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak.  Kap. 14, s. 251-269. Universitetsforlaget (idunn.no). 

Bakketeig, E. & og Skilbrei, M-L. (2019). Child Sexual Abuse. I Langford, M., Skivenes, M. & Søvig, K. (Red.). Children´s Rights in Norway An Implementation Paradox? Kap. 4, s. 136-167. Universitetsforlaget (idunn.no). 

Bakketeig, E. (2017). Exploring juridification in the Norwegian barnahus model. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Kap. 10, s. 273-292. Palgrave Macmillan (link.springer.com).

Bjørnholt, M. & Rosten M. G. (2020). Male victims of violence and men’s rights struggles: a perfect match? I Gottzén, L., Bjørnholt, M. & Boonzaier, F. (Red.). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Bredal, A. (2020). Minoritetsnorske og majoritetsnorske kvinners erfaring med partnervold. Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kap. 3. s. 47-65. Cappelen Damm Akademisk (press.nordicopenaccess.no). 

Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. (2020). Mangfoldsperspektiver i forskning på vold i nære relasjoner. Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. (Red.).  Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kap. 1, s. 9-30. Cappelen Damm Akademisk (press.nordicopenaccess.no).

Bredal, A. & Stefansen, A. (2017). Barnahus for adults? Reinterpreting the Barnahus model to accommodate adult victims of domestic violence. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Kap. 15, s. 311-330. Palgrave (link.springer.com).

Dullum, J. (2019). Besøksforbud som beskyttelsestiltak. I Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap, 13, s. 233-250. Universitetsforlaget (idunn.no).

Gundersen, T. & Vislie, C. (2019). Voldsutsatte med funksjonsnedsettelser – individuelle og strukturelle barrierer mot å oppsøke hjelp. I Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap. 9, s. 159-177. Universitetsforlaget (idunn.no).

Johansson, S., K. Stefansen, A. Kaldal & E. Bakketeig (2017). Implementing the Nordic Barnahus Model: Characteristics and Local Adaptions. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Kap. 1, s. 1-31. Palgrave (link.springer.com).

Mossige, S. & Huang, L. (2019). Ungdoms utsatthet for flere typer alvorlige hendelser. Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap. 6, s. 105-123. Universitetsforlaget (idunn.no).

Pedersen, M. & Mossige, S. (2019). Ungdommers fortelling om egen selvskading. I: Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap. 4, s. 67-85. Universitetsforlaget (idunn.no).

Rosten, M. G. (2020). En (tro)verdig utsatt? Menns fortellinger om vold fra en kvinnelig eller mannlig partner. I Bredal, A., Eggebø, H. & Eriksen, A. (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kap. 5, s. 87-106. Cappelen Akademisk (press.nordicopenaccess.no).

Rosten, M. G. (2019). Cultivating ethical negotiations or fetishising consent in BDSM? I Heinskou, M. B., Skilbrei, M. L. & Stefansen, K. (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Kap. 3, s. 33-48. Routledge (taylorfrancis.com).

Skilbrei, M-L., Stefansen, K. & Heinskou, M. (2019). A Nordic research agenda on rape and sexual violence. I Heinskou, M., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (Red.). Rape in the Nordic countries. Continuity and change. Kap. 1, s. 1-17. Routledge (taylorfrancis.com).

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (2019). Vold I nære relasjoner – et felt I bevegelse. I Skjørten, K.; Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap. 1, s. 13-29. Universitetsforlaget (idunn.no).

Smette, I., Bredal, A. & Stefansen, K. (2019). Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet. I Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kap. 8, s. 143-158. Universitetsforlaget (idunn.no).

Stefansen, K. og Solstad, G. M. (2021). Festovergrep. I Pedersen, W. (Red.) & Ødegård, G. Ungdommen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (pdf press.nordicopenaccess.no)

Stefansen, K. (2017). Staging a caring atmosphere: Child-friendliness in Barnahus as a multi-dimensional phenomena. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Kap. 2, s. 35-56. Palgrave (link.springer.com).

Stefansen, K. (2019). Understanding unwanted sexual touching. A situational approach. I Heinskou, M., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (Red.). Rape in the Nordic countries. Continuity and change. Kap. 4, s. 49-65. Routledge (taylorfrancis.com).

Stefansen, K., S. Johansson, A. Kaldal & E. Bakketeig (2017). Epilogue: The Nordic Barnahus model: Potentials and challenges. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Kap. 16, s. 331-352. Palgrave (link.springer.com).

Stefansen, K., Løvgren, M. & Frøyland, L. R. (2019). Making the case for ‘good enough’ rape prevalence estimates. Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. I Heinskou, M., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (Red.). Rape in the Nordic countries. Continuity and change. Kap. 5, s. 66-82. Routledge (taylorfrancis.com).

Articles

Andersen, L.C. (2021). Phronetically Guided Use of Knowledge: Interstitial Work at Barnahus and How It Can Inform the Knowledge Debate in Social Work. The British Journal of Social Work (academic.oup.com)

Bakketeig, E., Dullum, J. & Stefansen, K. (2019). Samarbeid i saker om vold og overgrep: mot en hybridisering av hjelpetjenestene? Tidsskrift for velferdsforskning, 22(3), s. 198-212 (idunn.no). 

Bredal, A. (2018). Contesting the Boundaries between Civil and Religious Marriage. State and Mosque Discourse in Pluralistic Norway, Sociology of Islam, 6(3), s. 297 – 315 (brill.com).

Dullum, J. (2016). En ny offerposisjon? Om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 103(3).

Dullum, J. & Bakketeig, E. (2017). Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner. Tidsskrift for strafferett, 17(2) (idunn.no).

Frøyland, L. R., Bakken, A., & von Soest, T. (2020). Physical fighting and leisure activities among Norwegian adolescents—Investigating co-occurring changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence, 49, s. 2298–2310 (link.springer.com).

Frøyland, L. R., & von Soest, T. (2020). Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligence. Aggressive Behavior, 46 (1), s. 72–83 (onlinelibrary.wiley.com).

Frøyland, L. R., & von Soest, T. (2018). Trends in the perpetration of physical aggression among Norwegian adolescents 2007–2015. Journal of Youth and Adolescence, 47, s. 1938–1951 (link.springer.com).

Hansen, M., Stefansen, K. & Skilbrei, M-L. (2020). Non-reporting of sexual violence as action: Acts, selves, futures in the making. Nordic Journal of Criminology (taylorfrancis.com).

Huang, L., Mossige, S. & Solem, M-B. (2022). Access to Public Support Systems Related to Severity of Adversities and Resilience among Adolescents. Children 2022, 9, 948 (mdpi.com)

Huang, L.& Mossige, S. (2018). Resilience and Poly-Victimization among Two Cohorts of Norwegian Youth. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 2852 (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov).

Huang, L. & Mossige, S. (2015). Resilience in young people living with violence and self-harm: evidence from a Norwegian national youth survey. Psychology Research and Behavior Management. Vol. 8, s. 231-238 (dovepress.com).

Huang, L. & Mossige, S. (2012). Academic achievement in Norwegian secondary schools: the impact of violence during childhood. Social Psychology of Education, 15(2), s. 147-164 (springer.com).

Johansson, S. & Stefansen, K. (2019). Policy-Making for the Diffusion of Social Innovations: The Case of the Barnahus Model in the Nordic Region and the broader European Context. Innovation: The European Journal of Social Science Research (tandfonline.com).

Løvgren, M., Stefansen, K., Smette, I. & Mossige, S. (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norsk Barnevern, 94(2) (idunn.no).

Mossige, S. & Huang, L. (2017). Poly-victimization in a Norwegian adolescent population: Prevalence, social and psychological profile, and detrimental effects. PLOS ONE (journals.plos.org).

Mossige, S., Huang, L., Straiton, M. & Roen, K. (2016). Suicidal ideation and self-harm among youths in Norway: Associations with verbal, physical and sexual abuse. Child & Family Social Work. Vol. 21, s. 166-175 (onlinelibrary.wiley.com).

Mossige, S. & Huang, L. (2010). Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning. Norsk epidemiologisk tidsskrift, 20(1), s. 53-62.

Pedersen, W., Bakken, A., Stefansen, K. & von Soest, T. (2022): Sexual victimization in the digital age: A population-based study of physical and image-based sexual abuse among adolescents. Archives of Sexual Behaviour (duo.uio.no).

Pedersen, W., Bakken, A. Stefansen, K. & von Soest, T. (2022): Sexual victimization in the digital age: A population-based study of physical and image-based sexual abuse among adolescents. Archives of Sexual Behaviour (duo.uio.no).

Smette, I.; Hyggen, C. & Bredal, A. (2021). Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen. Tidsskrift for samfunnsforskning, 62(1) (idunn.no)

Solstad, G. M., Stefansen, K. & Strandbu, Å. (2021). An Eliasian Analysis of Students’ Views on Guidelines against Sexual Harassment and Abuse in Sport. International Review for the Sociology of Sport (journals.sagepub.com).

Stefansen, K., Frøyland, L. R. & Överlien, C. (2020). Incapacitated sexual assault among youths: Beyond the perpetrator tactics framework. Journal of Youth Studies (tandfonline.com).

Stefansen, K., Smette, I. & Dullum, J. (2020). A process of institutional repositioning: The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims International Review of Victimology (journals.sagepub.com).

Stefansen, K., Solstad, G. M., Strandbu, Å. & Hansen, M. (2019). Young athletes’ perceptions of coach-athlete sexual relationships: Engaging with competing ethics. Sociology of Sport Journal. 36(4), s. 339-346 (journals.humankenetics.com).

Østby, L., Stefansen, K., & Smette, I. (2022). Overgrepsutsattes erfaringer med spesialiserte lavterskeltilbud: Symbolsk anerkjennelse, solidariske fellesskap. Tidsskrift for velferdsforskning, (1), 1-13 (idunn.no).

Østby, L. & Stefansen, K. (2017). Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 13(3), s. 201-220 (idunn.no).

Reports

Backe-Hanse, E., Smette, I. & Vislie, C. (2017). Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. NOVA-Rapport 4/17 (oda.oslomet.no).

Bakketeig, E. & Dullum, J. (2019). Forced Marriage Protection Orders. Et egnet beskyttelsestiltak i norsk rett? NOVA Notat 5/19 (oda.oslomet.no).

Bakketeig, E., Stefansen, K., Andersen, L. C. & Gundersen, T. (2021). Evaluering av Statens barnehus 2021. NOVA Rapport 12/2021 (oda.oslomet.no).

Bjørnholt, M., Bredal, A., & Starheim, N. R. (2021). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn. En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet. NOVA Rapport 11/21 (oda.oslomet.no)

Bredal, A., & Melby, E. L. (2018). Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll. NOVA Rapport 9/18 (oda.oslomet.no).

Bredal, A. (2019). Sikkerhet og støtte i familievoldssaker: Følgeevalueringen av Prosjekt November. NOVA Rapport 8/19 (oda.oslomet.no).

Bredal, A. & Melby, E. R. (2019). Flergifte. Kunnskapsstatus om polygami, migrasjon og kvinners situasjon. NOVA Notat 4/19 (oda.oslomet.no).

Danielsen, E. M. (2019). Evaluering av Ressursvenn. Et frivillig hjelpetiltak for voldsutsatte personer i reetableringsfasen. NOVA Rapport 10/19 (oda.oslomet.no).

Dullum, J. (2020). “Omvendt voldsalarm” En evaluering av kontaktforbud med elektronisk kontroll (straffeloven § 57) i saker om vold i nære relasjoner. NOVA Rapport 15/20 (oda.oslomet.no).

Dullum, J. (2020). Sikkerhet gjennom familiearbeid. Et samarbeid mellom politi og familievern ved Stovner politistasjon. NOVA Rapport 17/20 (oda.oslomet.no).

Dullum, J. (2019). Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. NOVA Rapport 1/19 (oda.oslomet.no).

Dullum, J. (2017). Oslo krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel. NOVA Notat 4/17 (oda.oslomet.no).

Frøyland, L.R., Solstad, G.M., Andersen, P.L., Tveito, S.B., Folstad, S.H. & Skilbrei, M.-L. (2021). Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering. NOVA Rapport 3/21 (oda.oslomet.no)

Frøyland, L. R. (2021). Uønskede seksuelle opplevelser på digitale medier. NOVA Kort oppsummert 2/21 (oda.oslomet.no).

Mossige, S. & Stefansen, K. (red.): Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. NOVA Rapport 5/16 (oda.oslomet.no).

Rosten, M. G., Øverli, I. T. & Gundersen, T. (2020). Truffet av volden. Familievernets arbeid med vold i nære relasjoner. NOVA Rapport 7/2020 (oda.oslomet.no).

Smette, I. & Rosten, M. G. (2019). Et iakttatt foreldreskap. Om å være foreldre og minoritet i Norge. NOVA Rapport 3/19 (oda.oslomet.no). 

Smette, I., Stefansen, K. & Dullum, J. (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. NOVA Rapport 16/17 (oda.oslomet.no).

Vislie, C. & Gundersen, T. (2017). Vern av risikoutsatte voksne. Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep. NOVA Rapport 1/17 (oda.oslomet.no).

Øverli, I. T. (2020). På utrygg grunn. Barnevernstjenestens arbeid med sikkerhet ved plassering. NOVA Rapport 10/20 (oda.oslomet.no).

Aanerød, L. M. T., & Mossige, S. (2018). Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017. Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. NOVA-rapport 10/18 (oda.oslomet.no).

Aarset, M. F., & Bredal, A. (2018). Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda. NOVA Rapport 5/18 (oda.oslomet.no).

Opinion articles

Bredal, A (2020). «Utspillspolitikk mot æresvold og tvangsekteskap er avleggs» Kronikk VG, 03.11.2020 (vg.no).

Bredal, A (2020). «Rapport om ufrivillige utenlandsopphold: – For dårlig hjelp til unge» Kronikk VG, 25.05.2020 (vg.no).

Bredal, A (2017). «Hvorfor har vi ikke hørt noe fra barneombudet?» (om barn på ufrivillige utenlandsopphold) Kronikk VG, 15.11.2017 (vg.no).

Bredal, A (2017). «Barnevernet må få hjelpe» (om barn og unge på ufrivillige utenlandsopphold) Kronikk Dagsavisen, 15.11.2017 (dagsavisen.no).

Bredal, A (2017). «Mellom makt og avmakt: Gutter, ære og sosial kontroll», Kronikk Aftenposten, 12.6.2017 (aftenposten.no).

Bredal, A (2016). «Jomfruhinnen finnes», Kronikk VG, 07.09.2016 (vg.no).

Hansen, M., Stefansen, K. & Skilbrei, M.-L. (2022). «The moral burden of rape reporting» Bloggpost Nordic Research Council for Criminology, 02.05.2022 (nsfk.org).

Stefansen, K., Smette, I. & Mossige, S. (2016). «Er foreldrevolden på retur?» Kronikk Klassekampen, 09.06.2016 (arkiv.klassekampen.no).

Stefansen, K., Smette, I., & Bossy, D. (2014). «Bare en bagatell?» Tidsskrift for helsesøstre, 2, s. 39–42.

Stefansen, K & Skilbrei, M.-L. (2014). «Må ansvar være et nullsumspill?» Kronikk, nrk.no, 20.05.2014 (nrk.no).

Stefansen, K. (2021). «Det uklare festovergrepet», Kronikk Morgenbladet, 03.12.2021 (uni.oslomet.no).

Stefansen, K. (2014). «Seksuell vold er mer enn voldtekt». Kronikk, radikalportal.no.

Vislie, C., & Gundersen, T. (2017). «Det du ikke ser kan du heller ikke gjøre noe med». Kronikk, Kommunal Rapport (2017:19) (kommunal-rapport.no).