Forskning om barnehus ved NOVA

Barnehusmodellen har blitt omtalt som den viktigste reformen i nyere tid når det gjelder samfunnets håndtering av vold og overgrep mot barn. Modellen spres nå internasjonalt, og barnehus blir innført i mange land med støtte fra både EU og Europarådet.

Interiør - sofa og bord - fra Statens barnehus i Oslo
Foto: Hedda Reiermark / Statens barnehus Oslo

Forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet har forsket på barnehusmodellen siden den ble innført i Norge i 2007 og er en ledende aktør i det internasjonale barnehus-forskningsfeltet.

Hva forsker vi på?

Noen av temaene i NOVAs barnehusforskning er:

  • balansen mellom oppfølgingssporet og det strafferettslige sporet 
  • styring og regulering av modellen
  • barn og pårørendes erfaringer
  • barnehusrådgiveres arbeidspraksiser

NOVA står bak de to evalueringsstudiene som er gjennomført av den norske barnehusmodellen (den første sammen med Politihøyskolen), og koordinerer Nordisk nettverk for barnehusforskning.

NOVA-forskere er også medredaktører av to engelskspråklige antologier om modellen, og har publisert flere artikler om barnehusmodellen i internasjonale tidsskrifter. Den første norske doktorgradsavhandlingen om barnehusarbeid ble også skrevet ved NOVA.

Les nyhetssaken: Hvordan bør samfunnet møte barn som kan ha opplevd vold og overgrep? Ny bok om barnehusmodellen: Justice and Recovery for Victimised Children.

Internasjonal barnehusforskning

Nordisk nettverk for barnehusforskning

I kjølvannet av den første evalueringen av den norske barnehusmodellen startet NOVA i 2014 et nordisk forskernettverk om barnehusforskning. Hensikten var å etablere en arena for å presentere og diskutere forskning på barnehusmodellen og legge til rette for kontakt og samarbeid mellom forskere og andre i Norden med interesse for barnehusmodellen.

Ett av resultatene av samarbeidet er boken «Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model» som ble utgitt på Palgrave forlag i 2017, og boka Justice and Recovery for Victimised Children. Institutional Tensions in Nordic and European Barnahus Models (åpent tilgjengelig, Palgrave) fra 2024.

NOVAs arbeider for tiden med å revitalisere det nordiske nettverket. Ettersom barnehusmodellen ekspanderer til stadig flere land, er det ambisjoner om å utvide nettverket utover Nordens grenser for å favne et bredere tilfang av erfaringer med barnehusmodellen.

Forsker du på barnehus, og er interessert i å delta i nettverket, ta kontakt med nettverksleder Elisiv Bakketeig (oslomet.no).