Bokforside pluss tekst: Ny bok om barnehusmodellen

Ny bok om barnehusmodellen: Justice and Recovery for Victimised Children

Hvordan bør samfunnet møte barn som kan ha opplevd vold og overgrep?

En ny open access-bok bidrar inn i denne diskusjonen ved å fordype seg i Barnehus-modellen: en tverrfaglig modell som har som mål å ivareta rettsikkerheten til, og sikre god og riktig oppfølging av utsatte barn.

Barnehus-modellen ble først implementert i Norden og spres nå i Europa. Den nye boken Justice and Recovery for Victimised Children – Institutional Tensions in Nordic and European Barnahus Models, graver dypere i de iboende institusjonelle spenningene i modellen, i tillegg til de som kan oppstå under samarbeidet. Målet er å forstå hva som kan oppnås med modellen, og hvordan den kan forbedre situasjonen for barn som har vært utsatt for vold og overgrep.

Boken er delt inn i fire deler. De tre første delene utforsker ulike typer av institusjonelle spenninger – juridiske, organisatoriske og profesjonsetiske, mens den fjerde delen setter søkelys på hvordan disse spenningene kan balanseres.

Bokens forfattere kartlegger den nye fasen modellen er inne i nå, der flere europeiske land tar i bruk Barnehus-modellen, og hvordan vi skal forstå modellen. Analysene kan gi verdifull veiledning til land som vurderer å implementere modellen, eller som allerede er i gang med arbeidet.

Lansering

Boken blir lansert på Socialhögskolan, Lund, den 29. august. Meld deg på her! (soch.lu.se)

Mer informasjon og program finner du her.

Bokens redaktører

Susanna Johansson, dosent på Socialhögskolan, Lunds universitet, Sverige. 

Kari Stefansen, forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet (NOVA), OsloMet, Norge.

Elisiv Bakketeig, forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet (NOVA), OsloMet, Norge.

Anna Kaldal, professor ved Juridiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige.

Boken er åpent tilgjengelig for nedlastning på SpringerLink.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *