UngVold-studien

Hvor utsatt er unge for vold og overgrep i og utenfor familien? Hvor og hvordan skjer volden? Er den fysisk eller digital, skjer det én gang, eller tar den form av et mønster? Er de som opplever vold hjemme, også mer utsatt ute, blant de jevnaldrende? Dette er tema i NOVAs UngVold-studie som er gjennomført på videregående skoler i hele landet.

Ungdom med ryggen til og sitat fra positiv uttalelse av UngVold

UngVold-studien ble gjennomført i 2007 og 2015 og har allerede gitt oss verdifull kunnskap. I 2023 er det gjennomført en tredje datainnsamling. I tillegg til å undersøke omfanget av vold og overgrep i dag, undersøker vi også endringer over tid.

Er vold og overgrep blitt mer eller mindre vanlig? Hvem er særlig utsatt for vold og overgrep, og hvem er utøverne? Resultatene vil gi viktige føringer for hvordan vi kan lage gode tiltak som kan forebygge vold og overgrep mot barn og unge.

Nye temaer i 2023

Digitale seksuelle krenkelser

Det digitale er en viktig del av unges liv – på godt og vondt. Hvor vanlig er erfaringer med digital blotting, uønsket deling av seksuelle bilder og filmer og andre former for seksuelle overgrep på nett, og hvem er det som særlig rammes?

Negativ sosial kontroll

Noen unge lever liv hvor de utsettes for sterk sosial kontroll fra omgivelsene. I hvilken grad opplever unge dette fra foreldre og i det sosiale miljøet de lever i? Og hvordan spiller dette inn på deres livskvalitet?

Overgrep og trakassering i idretten

Idretten er en sentral oppvekstarena for mange unge, og en mulig kilde til store gleder. Likevel har enkelte også vonde erfaringer med mobbing, trakassering og seksuelle overgrep. Hvor vanlig er dette blant norske ungdommer, og hvem er det som står bak hendelsene?

Vold og overgrep i unges kjæresterelasjoner

Mange unge har sine første erfaringer med dating og kjærester i løpet av ungdomstiden. Samtidig får mange også sine første erfaringer med voldelige partnere. Hvor vanlig er press, trusler, vold og overgrep i unges parforhold?