Om UngVold-studien

Spørreundersøkelsen UngVold kartlegger erfaringer med vold og overgrep i oppveksten blant norske barn og unge.

Studien ble gjennomført i 2007 og 2015, og har allerede gitt oss verdifull kunnskap. Tredje datainnsamling ble gjennomført i 2023, og første rapport fra undersøkelsen blir lansert under NOVAs arrangement på Arendalsuka 14. august 2023.

I tillegg til å undersøke omfanget av vold og overgrep i dag, undersøker forskerne også endringer over tid. Er vold og overgrep blitt mer eller mindre vanlig, og er volden mer eller mindre koblet til sosiale bakgrunnsfaktorer? Resultatene vil gi viktige føringer for hvordan vi kan lage gode tiltak som kan forebygge vold og overgrep mot barn og unge.

UngVold 2023

UngVold er gjennomført to ganger tidligere, i 2007 og 2015. Ved hjelp av UngVold 2023 vil vi kunne studere utvikling i voldsutsatthet over en periode på 16 år blant norske barn og unge.

Prosjektperiode: 2021–2025
Finansiering: Justis- og beredskapsdepartementet og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Forskergruppen

UngVold-studien ledes av Lars Roar Frøyland. Han er ansvarlig for den kvantitative forskningen i Voldsprogrammet. Prosjektmedarbeidere er Kari Stefansen og Ellen Oftedal Schwencke fra NOVA, samt Stian Lid (forsker II) fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR, alle fra OsloMet – storbyuniversitetet.

Forskerne samarbeider tett med forskere ved en rekke andre institusjoner, som Norges idrettshøgskole, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo. Datamaterialet fra UngVold kan også brukes av
masterstudenter.

For flere publikasjoner fra UngVold-studien, se publikasjonssiden til Voldsprogrammet.

Se hovedsiden til UngVold.

Kontaktpersoner

Portrett av Lars Roar Frøyland

Lars Roar Frøyland

forsker II, prosjektleder UngVold 2023

Frøyland er forsker ved NOVA, OsloMet og har lang erfaring med forskning om ungdom, vold og seksuelle overgrep.

Ellen Oftedal Schwencke

Ellen Oftedal Schwencke

forsker III

Schwencke er forsker ved NOVA, OsloMet.