Webinar: Er det behov for flere kommunale utleieboliger?

BOVEL inviterer til webinar om boligsituasjonen for vanskeligstilte i Norge 10. mai.

På webinaret presenteres nye resultater fra en spørreundersøkelse om den kommunale utleiesektoren rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tid: 10. mai 2023, kl. 11-12.15
Sted: Digitalt arrangement

Følg sendingen direkte herfra kl. 11 (zoom.no)
Påmeldte vil få tilsendt en lenke til webinaret per e-post et par dager før oppstart.

På webinaret får du presentert ny kunnskap om blant annet følgende om grunntrekkene og variasjonene i boligtildelingen, husleiekontraktene og husleiefastsettelsen i den kommunale utleiesektoren: 

  • Hvilke grupper prioriteres når kommunale utleieboliger fordeles mellom søkerne?
  • Hvilke typer husleiekontrakter tilbys leieboerne? Og hvor mange prosent av husleiekontraktene fornyes etter søknad?
  • Hvordan balanserer kommunene hensynene til bostabilitet for eksisterende beboere og gjennomstrømning i beboermassen?
  • Hvor vanlig er det at husleien fastsettes i tråd med det markedsbaserte gjengs leie-prinsippet?
  • Finnes det et behov for flere kommunale utleieboliger i kommunene, og hva er de største utfordringene i sektoren sett fra respondentenes ståsted?

Program

11.00-11.05
Velkommen
ved Hans Christian Sandlie, forskningsleder ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA

11.05-11.15
BOVELs forskning på den kommunale utleiesektoren i Norge
ved Jardar Sørvoll, forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA & leder for BOVEL, senter for bolig- og velferdsforskning

11.15-11.40
Hovedfunn fra spørreundersøkelsen «Kommunale utleieboliger for vanskeligstilte i Norge 2023»
 ved Siri Myrold Osnes, stipendiat ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

11.40-11.50
Kommentar fra Hermund Urstad i Husbanken 

11.50-12.15
Kommentarer og spørsmål fra deltakerne

Webinaret er praksisorientert og bør være aktuelt for forskere, journalister og representanter for frivillige organisasjoner, kommuner og andre offentlige myndigheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *