Smilende Jardar Sørvoll (t.v.) og Anne Birkeland (t.h) på Scandic Hotell Solli

Spennende møte med praksisfeltet

Hvordan finne balansen mellom beboersirkulasjon og målet om trygge og stabile boforhold i kommunale leieboliger? Dette var et av flere spørsmål som engasjerte da Jardar Sørvoll deltok på KOBOLTs vårkonferanse.

Denne uken presenterte Bovel-lederen nyheter fra forskningen om boligsosiale virkemidler til et engasjert publikum fra KOBOLT – kompetansenettverk Bolig Lån og Tilskudd. Her var saksbehandlere og andre beslutningstakere samlet på vårkonferanse for å få oppdatert informasjon, faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Sørvoll var invitert for å presentere nyheter fra forskningen på boligsosiale virkemidler, med vekt på relevansen for nasjonal og lokal politikk og praksis. Han snakket om hva forskningen sier om potensialet for at flere vanskeligstilte kan eie bolig, og hvorvidt leiemarkedet oppleves trygt og godt for lavinntektsgrupper.

Hvem er «vanskeligstilt», og hva med de som har det vanskeligst?

Underveis i foredraget var Sørvoll opptatt av å høre mer om hvordan deltakerne opplever eierpotensialet blant vanskeligstilte i sine kommuner, i hvilken grad de bruker startlånet kreativt, og hvordan de jobber med oppfølging av låntakere, samt hva de opplever som de største utfordringene i sitt arbeid.

I diskusjonen la noen deltagere vekt på at de alltid brukte Namsfogdens satser til livsopphold når de beregner hvem som burde få startlån. Det gir større rom for å gi lån til barnefamilier og andre grupper enn SIFOs relativt sjenerøse satser. Videre er det mange som opplever utfordringer med å bosette personer med rus og psykiske lidelser, som utgjør en stadig større andel av de som trenger hjelp med kommunal bosetting og sliter med å få stabilitet i det private markedet.  

Flere ansatte opplevder at NAV legger beslag på mange boliger på det private leiemarkedet, så de boligansatte sitter igjen med et begrenset antall kommunale boliger som ikke nødvendigvis passer behovene til de som skal bosettes. I diskusjonen kom det også fram at deltagerne er opptatt av å utvise sunt skjønn i arbeidet sitt: det er for eksempel mulig å gi lengre husleiekontrakter i kommunale boliger til grupper som har behov for bostabilitet, som for eksempel barnefamilier som ønsker langvarig tilknytning til en skolekrets.

Man må ha to tanker i hodet samtidig når man driver med boligsosialt arbeid; på den ene siden er det viktig å ha sirkulasjon i kommunale boliger, at flere skal eie. Og på den andre at det skal være trygt og stabilt i kommunale leieboliger.

Jardar Sørvoll, Leder BOVEL

Fortsatt et uutnyttet potensial i startlånet

På spørsmål fra KOBOLTs styreleder Anne Birkeland om hvilket boligsosialt virkemiddel som har størst uutnyttet potensial, trenger ikke Sørvoll lang tenketid.

– Jeg mener det største potensialet ligger i bruken av startlånet. Mange har kommet langt, men her tror jeg det er mer å hente, sier Sørvoll.

Han er også opptatt av best praksis i startlån, som å finne boliger som passer til låntakerens behov, og ordninger som kan trygge de som kan være skeptiske til å eie, som informasjon om forsikringer. Videre understreker han at det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig når man driver med boligsosialt arbeid:

–  På den ene siden er det viktig å ha sirkulasjon i kommunale boliger, at flere skal eie. Og på den andre at det skal være trygt og stabilt i kommunale leieboliger. For å få stabilitet og trygghet må man sikre gode bomiljø. Og for å få til dette trenger vi flere kommunale boliger som gjør det enklere å sette sammen trygge bomiljøer – særlig i de største norske byene.

Behovet for flere kommunale boliger er tema for BOVEL-webinar i mai.

Meld deg på BOVEL-webinar 10. mai: Er det behov for flere kommunale utleieboliger? (oslomet.no)

Viktige møter mellom forskning og praksisfeltet

Både BOVEL-lederen og styreleder i KOBOLT understreker betydningen av denne typen møter mellom forskning og praksisfeltet.

– Det betyr mye for oss å få ferske tall og perspektiver som kan være med å støtte oss i arbeidet vårt, sier Anne Birkeland.

Ifølge Sørvoll er det svært viktig og nyttig for BOVEL å møte representanter som jobber med tematikken i det daglige.

– Å formidle til et interessert publikum som kan ha nytte av resultatene våre er en del av samfunnsoppdraget. Samtidig lærer vi boligsosiale forskere mye av å snakke med saksbehandlere og beslutningstakere, avslutter han.

Om KOBOLT

Konferansen ble arrangert av KOBOLT, et kompetansenettverk om bolig, lån og tilskudd bestående av saksbehandlere og andre beslutningstakere i kommunene Viken og Innlandet. Styreleder er Anne G. Birkeland, spesialrådgiver Boligbistand i Bærum Kommune.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *