Ny utgave av Tidsskrift for boligforskning

Flere av bidragene i den nyeste utgaven av Tidsskrift for boligforskning berører de boligsosiale utfordringene som har oppstått i kjølvannet av inflasjonsøkningen.

Tidsskrift for Boligforskning 1-2023 er nå åpent tilgjengelig (idunn.no).

Under er en oversikt over alle bidragene i årets første utgave av tidsskriftet. Flere av bidragsyterne er tilknyttet BOVEL- Senter for bolig- og velferdsforskning.

Vitenskapelige artikler

Kommentar

Bokanmeldelse

  • Det siste bidraget i utgaven er Dagny Adriaenssen Johannessen og Tormod Simonsens anmeldelse (idunn.no) av antologien «Sammen om trygg bosetting: I møte med psykiske helseproblemer, rus og mulig voldsrisiko» med Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen og Terje Olsen som redaktører.

Om Tidsskrift for boligforskning

Tidsskrift for boligforskning er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge sett fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Tidsskriftet henvender seg primært til forskere, forvaltning og næringsliv, men også et allment interessert publikum. Tidsskriftet har som mål å utgi og formidle den fremste forskningen på fagfeltet.

Tidsskrift for boligforskning utgis av Universitetsforlaget på vegne av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – storbyuniversitetet. SVA-senteret består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Ansvarlig redaktør: Kim Christian Astrup, forsker ved NIBR, OsloMet.