Barn i kommunale boliger. Hva sier barna om sin bosituasjon?

Redd Barna, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og BOVEL ved OsloMet inviterer til barnerettighetsfrokost og rapportlansering: Barn i kommunale boliger – om barns rett til en god bolig, og et trygt og godt bomilljø.

Dato: Torsdag 28.september
Tid: 09.00 – 10.30 (frokost fra 08.30)
Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo
Barnerettighetsfrokosten vil live-streames.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Meld deg på her.

Her er Facebook-eventen for arrangementet.

Redd Barna lanserer, i samarbeid med forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Forskningssenter for bolig og velferd (BOVEL) ved OsloMet, en ny rapport og video fra forskningsprosjektet Ungdom i kommunale boliger.

I prosjektet har ungdom som bor i kommunal bolig i Oslo fortalt om hvordan de opplever sin bosituasjon, hva de mener er utfordringer, og hva som må til for at barn skal få en god og trygg bosituasjon. Ungdommene har laget en sjekkliste med konkrete forslag til hvordan vilkårene for barn i en kommunale boliger kan forbedres. Det er barn og unge som selv er bosatt i kommunale bolig, som best vet hvordan deres bosituasjon kan bli bedre, og nå skal de fortelle dette til de voksne som bestemmer. Prosjektet har hatt som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvordan barn og unge opplever å bo i en kommunal bolig, og om hvilke faktorer som er avgjørende for å skape gode bo- og bomiljøforhold. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam.

FNs barnekonvensjon artikkel 27 og FNs bærekraftsmål nr. 11 fastslår at alle barn har rett til trygg og god bolig, men mange barn i Norge opplever det ikke slik. Kommunale boliger er ment å være et midlertidig tilbud, men noen barn blir boende der hele barndommen. Dette er bekymringsverdig fordi boligsituasjonen til barn som bor i kommunal bolig karakteriseres som oppsiktsvekkende dårlig.

Hvordan barn bor, påvirker hvordan de har det. En god bolig har betydning for om barn fullfører skolen og for helsen deres. Barn som bor trangt og dårlig kan ha vanskelig for å få gjort lekser eller ikke ønske å invitere venner med hjem. Familier i kommunale boliger kan oppleve mange utfordringer. Foreldrene kan ikke skjerme barna mot dårlig boligstandard som trangboddhet og fukt, problemer knyttet til at barnefamilier, psykiatriske pasienter og rusavhengige bor tett på hverandre, eller stigmatisering og negative oppslag i media om kommunale boliger.

Dette får du høre mer om under barnerettighetsfrokosten. 

Program

Velkommen ved Monica Sydgaard, leder av Redd Barnas Norgesprogram

Hva gjør myndighetene for å sikre gode boforhold for alle barn? Innlegg ved representanter fra nasjonale myndigheter

Filmvisning av kortdokumentarfilmen Det finnes ingen naboer her lengerregissert av Signe Rosenlund Hauglid. I filmen møter vi kunstner Hanna Asefaw som vokste opp med sin eritreiske familie, i en kommunalbolig på Grünerløkka sent på 90 tallet. Gjennom spoken word besøker hun barndommens univers gjenskapt i miniatyr, og skildrer minner om tilhørighet, kultur, klasse og betydningen av et hjem. 

Presentasjon av forskningsprosjektet: Barn i kommunale boliger: erfaringer og råd fra ungdom ved Ingar Brattbakk fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Oslo Met

Samtale: Erfaringer fra oppvekst i kommunal bolig. Du hører fra Anna Sabina Soggiu, forfatter av boken Vi fatitgfolk, og kunstner Hanna Assefaw m.fl.

Innlegg ved Jardar Sørvoll, NOVA,  Oslo Met, leder for BOVEL-senteret og nyutnevnt leder for Husleielovutvalget

• Fra Ungdommene: video med ungdommenes erfaringer og 8 råd for å bedre boforholdene laget i samarbeid med ungdomsredaksjonen Ildfluene

Politikersamtale med fokus på nasjonale og lokale utfordringer og løsninger

Har du spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med Stina Eiet Hamberg, rådgiver barns levekår, epost: stina.eiet.hamberg@reddbarna.no