To voksne og barn spiser ved kjøkkenbord

Startlån i dyrtid

BOVEL, Senter for bolig- og velferdsforskning, inviterer til fagseminar om startlånet i samarbeid med Husbanken 17. november. Formålet med seminaret er å presentere ny forskning om startlånet og dets konsekvenser for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tid: 17.november 2023, kl. 09.00-12.00
Sted: Pilestredet 46, rom PA128
Arrangementtype: Hybrid (fysisk og streaming)

Meld deg på her (nettskjema.no)

Husbankens startlån er et sentralt boligsosialt virkemiddel som skal hjelpe vanskeligstilte med langvarige etableringsutfordringer med å kjøpe eller tilpasse egen bolig.

Et av BOVELs viktigste forskningstema er hvordan boligsosiale virkemidler som startlån påvirker lavinntektsgruppers flyttemønstre, boforhold, levekår og mulighet for å bli boligeier.

I dette seminaret vil vi derfor presentere og diskutere de ferskeste resultatene fra BOVELs forskning på dette området.

I tillegg vil representanter for Husbanken gjøre rede for eierpotensialet for husstander som har fått avslag på startlån og sentrale utviklingstrender for startlånet i den pågående dyrtida.

Program:

08:30 – 09:00
Kaffe og mingling

09:00 – 09:15
Innledning – seminarets bakgrunn og formål. Jardar Sørvoll, forsker I, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet og leder for BOVEL.

09:15 – 09:45
Mislighold i startlånsordningen: omfang og forklaringer. Kristin Aarland, forsker II Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

09:45 – 10:05
Utviklingstrender for startlånet i dyrtid. Jo Le, fagdirektør, Husbanken

10:05 – 10:15
Spørsmål og kommentarer fra salen

10:15 – 10:30
Kaffepause

10:30 – 10:50
Startlån og selektiv mobilitet i Oslo kommune. Lena Magnusson Turner og Maja Flåto, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

10:50 – 11:10
Eierpotensiale for leietakere. Kim C. Astrup, NIBR, OsloMet

11:10 – 11:30
Eierpotensiale blant husholdninger som har fått avslag på søknad om startlån. Bjørn Pedersen, fagdirektør Husbanken

11:30 – 11:50
Refinansiering med startlån – hva skjer med boforhold? Kristin Aarland, NOVA

11:50 – 12:00
Oppsummering og spørsmål fra salen. Ordstyrer: Jardar Sørvoll

Arrangør

BOVEL, Senter for bolig- og velferdsforskning i samarbeid med Husbanken.

Målgruppe

•  ansatte i kommunal og statlig virksomhet
•  politikere og beslutningstakere
•  boligforskere
•  andre interesserte 

Påmelding

Det åpnes for både fysisk og digital deltagelse. Vi oppfordrer alle til registrere seg. Dere som kun skal delta digitalt vi få tilsendt en lenke et par dager før seminaret åpner. Sendingen starter kl.09.00.