Registerbaserte kvantitative studier

Finansiering: Kommunal- og distriktsdepartementet
Prosjektperiode: 2022-2024

Om prosjektet

Registerbaserte studier bla. av sammenhengen mellom individuell boligsituasjon og status/prestasjoner på andre velferdsområder er sentrale i senterets arbeid. Disse studiene vil trekke veksler på dataene som bestilles i registerdataprosjektet.

Forskere

 • Kristin Aarland (OsloMet)
 • Lena Magnussen Turner (OsloMet)
 • Simen Markussen (Frischsenteret)
 • Knut Røed (Frischsenteret)
 • Janis Umblijs (Institutt for samfunnsforskning)
 • Pål Schøne (Institutt for samfunnsforskning)
Kristin Aarland
Kristin Aarland. Foto: OsloMet

Sentrale temaer

 • Flytte- og segregasjonsmønstre blant lavinntektsgrupper
 • Boligkarrierer og velferdsutfall for kommunale leieboere og de som flytter fra kommunal bolig til bolig på det private eier- eller leiemarkedet (evt. ved hjelp av startlån).
 • Selveie og utdanningsprestasjoner (sammenhengen mellom selveierstatus og ikke-økonomiske effekter over tid)
 • Flyktninger og nabolagseffekter: Hvordan påvirkes kvoteflyktninger av nabolaget de tildeles og bor i?
 • Barn i kommunale boliger: Hvordan påvirkes individuelle utfall som inntekt, kriminalitet og utdanning av alder ved innflytting i kommunale boliger i Oslo.
 • Effekter av endringer i bostøtteregelverket: Substitusjon mellom bostøtte og sosialhjelp.