Registerdataprosjektet

Finansiering: Kommunal- og distriktsdepartementet
Prosjektperiode: 2021-2024

Om prosjektet

Mye av senterets forskning er avhengig av gode registerdata. Det gjelder ikke minst studier av sammenhengen mellom bolig og andre velferdsområder. Derfor prioriterte vi å etablere en gruppe som arbeider med å identifisere og søke om data fra SSB og andre kilder. Hoveddelen av dette arbeidet vil ferdigstilles i løpet av første halvdel av 2022.

Forskere

Simen Markussen, Frischsenteret
Simen Markussen. Foto: Frischsenteret