Barnelivsseminar 17.mars 2022

Tid: Kl. 12.30-15.00
Sted: P-42- Q6031

12.30-13.00: Velkommen. Nytt fra ledelsen

13.00-13.45: Runa Kalleson: Paradigmeskifte i oppfølging av barn, unge og deres familier? Tanker fra et fysioterapiståsted med eksempler fra mitt phd-prosjekt

13.45 – 14.00: Pause

14.00 – 14.45: Dagmara Bossy: Grunnleggende rettigheter i et spenningsfelt. Ivaretagelse av barn med funksjonsnedsettelser

14.45 – 15.00: Oppsummering, avslutning og evaluering av dagen.