Årshjul

Dette er en oversikt over når på året ulike hovedaktiviteter foregår, både for veileder og student.

MånedVeilederStudent
August/septemberFordele veilederVelge format, masterskisse
OktoberOppstartseminarSkisse til produkt
NovemberVeiledning datainnsamlingPlan for datainnsamling
DesemberVeiledning SIKTSIKT-søknad
JanuarVeiledning produktFørsteutkast produkt
FebruarVeiledning analyseFørste uttesting før vinterferie
MarsVeiledning analyse, teoriAndre uttesting
AprilVeiledning skriftlig delJobbe med skriftlig del, innlevering 15. mai
MaiJobbe med muntlig del
JuniMuntlig del av eksamen