Vurdering

Det gis én samlet karakter på de tre elementene i den entreprenørielle masteroppgaven:

 1. Didaktisk produkt og brukerveiledning (teller ca 50%)
  • Utviklingen og ferdigstillingen av det didaktiske produktet skal ha et omfang tilsvarende 10 000 ord +/- 10 %, det vil si om lag halvparten av omfanget av arbeidet i masteroppgaven. Dersom to eller tre studenter gjennomfører sammen skal innleveringen være tilsvarende 15 000 ord +/- 10% Omfanget avtales med veileder.
 2. Skriftlig del (teller ca 25%)
  • Omfang skal være på 5000 ord +/- 10%. Om to eller tre jobber sammen, er omfanget 7 500 ord +/- 10%.
 3. Muntlig presentasjon og fagsamtale (teller ca 25%)
  • Omfang 25 minutter forberedt presentasjon etterfulgt av en fagsamtale på 20 minutter.
  • Om to eller tre jobber sammen, er omfanget 35 minutter presentasjon og fagsamtale 30 minutter.
  • Den muntlige delen gjennomføres individuelt for individuelle prosjekter og i grupper der prosjektet har vært gruppebasert.
  • Den muntlige delen gjennomføres innen seks uker etter innlevering av produkt og skriftlig del.
  • Veileder kan delta på muntlig del av eksamen samt i et kort informasjonsmøte, men ikke i vurderingen.

Studentens analytiske evner, samt studentens selvstendighet og evne til å drive utviklingsarbeid vektlegges, og vurderingen skal ta hensyn til følgende momenter for helhetsvurdering av masteroppgaven:

 • I hvilken grad er det didaktiske produktet presentert og forklart? 
 • Er det sammenheng mellom de tre delene i den entreprenørielle masteroppgaven?
 • Argumenter kandidaten/kandidatene forskningsbasert og profesjonsrelevant for det didaktiske produktet?
 • Er produktet fagdidaktisk og/eller pedagogisk relevant og funksjonelt? 
 • Oppfyller det didaktiske produktet, inkludert brukerveiledningen, utviklingsprosjektets fagdidaktiske eller pedagogiske hensikt? 
 • Viser kandidaten/kandidatene selvstendighet ved utvikling av produktet, bruk av fagstoff, og drøfting av det didaktiske produktet?
 • Viser kandidaten/kandidatene originalitet ved utvikling av produktet og bruk av fagstoff?

Oppdatert 17.06.2024