Støtte- og stipendordninger

Her finner du lenker til ulike støtte- og stipendordninger som kan være aktuelle for deg som har valgt å skrive en entreprenøriell masteroppgavene. Ta gjerne kontakt dersom du vet av stipend- eller støtteordninger som bør være med i denne oversikten!

Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

STUD-ENT retter seg mot studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap fra studiene. Formålet er å lage en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell rundt en forretningsidé, og utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

Studentenes Entreprenørskapsfond i Oslo (SEFiO)

Gjennom SEFiO kan du søke inntil 25.000 Kr til ditt innovasjonsprosjekt. Sammen med Oslo´s fem store utdanningsinstitusjoner bygger de et unikt innovasjonsmiljø som knytter akademia, næringsliv og studenter tettere sammen.

Universitetsforlagets læremiddelstipend

Har du en god idé til et digitalt læremiddel eller en lærebok som mangler i faget ditt? Da bør du søke Universitetsforlagets læremiddelstipend!

Hvert år deler Universitetsforlaget ut et stipend til ett eller flere lovende og nyskapende læremiddelprosjekter. I år er potten på hele 300 000 kroner. Om du er blant vinnerne, får du også utgivelseskontrakt med forlaget og god redaksjonell støtte underveis. Stipendet har vært startskuddet for mange fantastiske læremiddelprosjekter – og er en gyllen anledning til å gjøre alvor av din drøm om å formidle faget ditt på aller beste måte!

Prosjektet må være rettet mot et av forlagets fagområder, og bør ha en tydelig definert målgruppe. Juryen vektlegger særlig faglig kvalitet, pedagogisk formidling, språk og gjennomføringsplan i sin vurdering av søknadene.

Oppdatert 19.04.2024