Om veiledning

Sentralt i den entreprenørielle masteroppgaven er å argumentere for det didaktiske produktet og å utvikle produktet gjennom en vitenskapelig metode, som pedagogisk designforskning. Vi har derfor lagt opp til veiledning som er strukturert for å optimalisere dette, med følgende komponenter:

  • Seminargrupper gjennom hele året
  • Årshjul som viser progresjon og innhold for både veileder og student
  • Omvendt undervisning om sentrale temaer innen blant annet metode, design, analyse og multimodalitet
  • Skreddersydde støttedokumenter, som forslag til disposisjon av skriftlig del

I all gruppeveiledning får studentene øvd seg på å argumentere gjennom bruk av tidligere forskning og styringsdokumenter, og formulere seg muntlig om produktet sitt. Dette får de bruk for både mot skriftlig og muntlig del av eksamen. Gjennom å få respons fra medstudenter og veiledere på ulike seminarer, får studentene nyttige innspill på produktene, både på faglig innhold, mottakerbevissthet, design og funksjonalitet.