Formidling

Bjørkvold, Tuva (2023). Hvordan masteroppgaver kan skape bedre lærere. Bedre skole, 35(3), 32–37.

Hartberg, Solfrid (2023, 28. november). Annette og Emilie vil lære elevene svensk og dansk. https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/annette-emilie-vil-lere-elevene-svensk-dansk

OsloMet (2023, 23. november). Disse vant Masteroppgaveprisen 2023. https://student.oslomet.no/siste-nytt/-/nyhet/disse-vant-masteroppgaveprisen-2023-ved-oslomet

Aarup, A. & Torp, E. S. (2023, 18. desember). Skandinaviske barn forstår ikke hverandre. Et brettspill for de yngste elevene er laget til en masteroppgave. [Intervju]. Nyhetsmorgen, NRK. https://tv.nrk.no/se?v=NNFA05121823&t=2216s

Aarup, A. & Torp, E. S. (2023, 22. desember). Utviklet Nabospillet for å lære barn skandinavisk. Foreningen Norden. https://www.norden.no/artikler/utviklet-nabospillet-for-a-laere-barn-skandinavisk

Oppdatert 03.01.2024