Entre – entreprenørielle masteroppgaver i grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet

I en entreprenøriell masteroppgave utvikler studenten et didaktisk produkt. Produktet skal testes ut systematisk i skolen, gjennom bruk av for eksempel pedaogisk designforskning. Studenten skal gjennom forskning, teori og styringsdokumenter argumentere skriftlig for hvorfor det er behov for produktet. Den endelige masteroppgaven består av både produkt, skriftlig del og en muntlig del. I den muntlige delen viser studenten den forskningsbaserte utviklingen av produktet i detalj. Det entreprenørielle formatet kan velges av studenter på grunnskolelærerutdanningen.

Start gjerne med å se på videoen rett under her, eller les denne artikkelen fra Bedre skole nr 3/2023.