Mastertorget GFU

Velkommen til nettsiden for Mastertorget ved Grunnskolelærerutdanning trinn 1–7 og 5–10, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.  

Bildet viser leseundervisning med ipad
Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Hovedmålet til Mastertorget er å formidle masteroppgaveideer- og prosjekter til studenter ved grunnskolelærerutdanningene. På denne nettsiden presenterer forskere, universitetsskoler og andre virksomheter mulige tema og problemstillinger til masteroppgaven.

Det er mange fordeler ved å knytte seg til et pågående forskningsprosjekt, eller å inngå et samarbeid med en skole eller andre utdanningsrelevante partnere.

Gjennom å delta i et forskningsprosjekt blir du del av en forskningsgruppe med alt det innebærer av faglige aktiviteter: diskusjoner av data, analyse, tolkning, skriving, publisering og promotering. Dette gir deg førstehåndserfaring med vitenskapelig publisering, og det gir forskerne mulighet til å nå ut med kunnskap om prosjektet til enda flere.

Når du inngår i et samarbeid med en skole eller andre utdanningsrelevante partnere, er det fordi noen i sektoren etterspør nettopp det du skal arbeide med. Det gir oppgaven din en retning allerede fra begynnelsen av, og du sparer mye tid på at kontaktene kan gi deg tilgang til interessante datamaterialer som allerede er på plass. Flere av samarbeidspartnerne er også involvert i ulike typer forsknings- og utviklingsarbeid, noe som kan gi oppgaven din en god start.

I tillegg til denne nettsiden, blir det også arrangert møter hvor kontaktpersonene til de ulike masteroppgaveprosjektene som presenteres her, vil holde innlegg og ta imot spørsmål fra dere studenter.

Spørsmål til nettsiden?

Ta kontakt med Irene Kristiansen.