Mal for blogginnlegg

Forslag til hvordan du bygger opp innlegg til bloggen.

Tittel på Masteroppgaveprosjektet

Bakgrunn og hensikten med prosjektet

Skriv kort om bakgrunnen for prosjektet.

Forslag til tema/problemstillinger

Forslag til tema/problemstillinger studentene kan jobbe med.

Foreliggende data

Foreligger det data, eller er det forventet at studenten må innhente selv?

Hva slags data har prosjektet, ev. hva slags data forventes det at studenten skal samle inn?

  • Spesifiser gjerne med type observasjon, intervjuer, statistisk materiale etc.

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til prosjektet

Vi legger opp til at studentene skriver sammen i gruppe på to eller tre.

Aktuelle fag

Hvilke fag er aktuelle for prosjektet?

Søknadsfrist

Uke 35.

Kontaktperson(er)

Hvem skal studentene kontakte om de har spørsmål?

Her kan du også presentere forskergruppen.

Har forskningsaktiviteten en egen nettside? Legg inn lenke til siden.