Informasjon til prosjekteiere

Fristen for å sende et prosjektforslag til nettsiden er 1. april 2023. Prosjektforslaget sendes på epost til Irene H. Kristiansen – irenek@oslomet.no.

Interesserte studenter må sende dere en søknad innen en uke etter det fysiske Mastertorget. Søknaden sendes til kontaktpersonene som står oppført innlegget deres. Det er dere som prosjekteiere som bestemmer hvilke studenter dere ønsker å ta inn i prosjektene deres.

Det «fysiske» Mastertorget – møte med studentene

Dato: 25.08.2023, kl. 10.30–12.15

Sted: Studenthallen, Pilestredet 52

Her vil alle som har levert innlegg til Mastertorget får anledning til å presentere sitt masteroppgaveprosjekt for studentene. Dere velger selv hvem som skal presentere.

Veiledning

Studentene får tildelt veileder fra instituttet. I noen tilfeller kan det være aktuelt at deltagere i eksterne prosjekt går inn som biveileder. Dette må i så fall avtales i samråd med instituttet.

Kontrakt med studentene

Der det er aktuelt, inngår dere og studenten(e) en kontrakt som regulerer samarbeidet mellom dere.

Spørsmål?

For spørsmål, ta kontakt med Irene Kristiansen på epost irenek@oslomet.no.