Informasjon til prosjekteiere

Fristen for å sende et utkast til innlegg på nettsiden er 28. mars 2022. Innlegg sendes på epost til Irene H. Kristiansen – irenek@oslomet.no.

Interesserte studenter må sende dere en søknad innen 29. september 2022. Søknaden sendes til kontaktpersonene som står oppført innlegget deres. Det er dere som prosjekteiere som bestemmer hvilke studenter dere ønsker å ta inn i prosjektene deres.

Det «fysiske» Mastertorget – møte med studentene

Den 1. september 2022 kl. 10.30–12.15 vil alle som har levert innlegg til Mastertorget får anledning til å presentere sitt masteroppgaveprosjekt for studentene. Dere velger selv hvem som skal presentere.

Veiledning

Studentene får tildelt veileder fra instituttet. I noen tilfeller kan det være aktuelt at deltagere i eksterne prosjekt går inn som biveileder. Dette må i så fall avtales i samråd med instituttet.

Kontrakt med studentene

Der det er aktuelt, inngår dere og studenten(e) en kontrakt som regulerer samarbeidet mellom dere.

Spørsmål?

For spørsmål, ta kontakt med Irene Kristiansen på epost irenek@oslomet.no.