Informasjon til prosjekteiere

Fristen for å sende et prosjektforslag til nettsiden er 22. mars 2024. Prosjektforslaget sendes på epost til Irene H. Kristiansen – irenek@oslomet.no.

Interesserte studenter må sende dere en søknad innen en uke etter det fysiske Mastertorget. Søknaden sendes til kontaktpersonene som står oppført innlegget deres. Det er dere som prosjekteiere som bestemmer hvilke studenter dere ønsker å ta inn i prosjektene deres.

Studentene skriver masteroppgaven i løpet av våren 2025. Prosjektbeskrivelsen leveres høsten 2024.

Det «fysiske» Mastertorget – møte med studentene

Dato: uke 35-36. Endelig dato kommer!

Her vil alle som har levert innlegg til Mastertorget får anledning til å presentere sitt masteroppgaveprosjekt for studentene. Dere velger selv hvem som skal presentere.

Veiledning

Studentene får tildelt veileder fra instituttet.

Kontrakt med studentene

Der det er aktuelt, inngår dere og studenten(e) en kontrakt som regulerer samarbeidet mellom dere.

Spørsmål?

For spørsmål, ta kontakt med Irene Kristiansen på epost irenek@oslomet.no.