Bærekraftsbiblioteket – les for framtida

Bildet viser logen til Bærekrafstbiblioteket.

Bakgrunn for prosjektet

Bærekraftsbiblioteket er et litteraturopplegg, som er ment å skape gode litteraturmøter for og med barn, der varierte leseopplevelser, leselyst og FNs bærekraftsmål står sentralt. Opplegget er tydelig skoleforankret og treffer især de tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap, og Bærekraftig utvikling.

Bærekraftsbiblioteket er satt sammen av boklister og aktivitetsmateriale knyttet opp mot FNs 17 bærekraftsmål. Opplegget er rettet mot lærere, litteraturformidlere, bibliotekarer og andre voksne for leseløft og samtaler om litteratur. Bærekraftsbiblioteket fungerer slik også som en demokratisk samtaleplattform i skolen, der barn møtes for å diskutere og dele ytringer basert på egne leseopplevelser.

Forslag til tema

 • Skolen som litteraturarena og demokratisk samtaleplattform
  • Hva skal til for å skape litterære og estetiske leseopplevelser i klasserommet?
 • Lesekultur, læring og dannelse
  • Hvordan utvikle/forme litteraturundervisning som fremmer leselyst hos barn og unge?
 • FNs bærekraftsmål i litterær drakt
  • Hvordan få barn og unge i tale om framtida gjennom god litteratur?
 • Litteraturdidaktisk tilnærming og andre formidlingsmetoder
  • Hvordan bruke(s) barne- og ungdomslitteratur i arbeidet med de tverrfaglige temaene i læreplanen?

Prosjektleder i Bærekraftsbiblioteket i Norsk barnebokinstitutt, Ayse Koca, åpner for å sparre på studentenes egne problemstillinger. Disse overordnede spørsmålene kan danne grunnlag for studentenes egne problemstillinger.

Foreliggende data

Et utvalg med relevant data som kan brukes som støtte til masteroppgave:

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til prosjektet

Antatt antall studentoppgaver: 5.

I dette prosjektet er det mulig å benytte både kvalitative og kvantitative metoder som for eksempel observasjon, intervju og utprøving av undervisningsopplegg/formidlingsopplegg for å undersøke de overordnede temaene beskrevet ovenfor.

Aktuelle fag

Norsk og andre fag.

Tverrfaglige temaer.

Søknadsfrist

Uke 35, 2024

Kontaktperson(er)

Prosjektleder i Bærekraftsbiblioteket Ayse Koca (ayse.koca@barnebokinstituttet.no)